Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 110/2019 z dnia 26-06-2019

-

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

7
 
IETP-1-103-n 28 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+

Matematyka

12
 
IETP-1-101-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
IETP-1-102-n 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 7
+

Pozostałe podstawowe

5
 
IETP-1-104-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

5
 
IETP-1-202-n 24 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 5
+

Inżynierskie

8
 
IETP-1-205-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
IETP-1-206-n 14 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Matematyka

5
 
IETP-1-201-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+

Pozostałe podstawowe

10
 
IETP-1-203-n 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
IETP-1-207-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

12
 
IETP-1-307-n 18 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6
+
IETP-1-308-n 22 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

Matematyka

4
 
IETP-1-305-n 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4
+

Pozostałe podstawowe

8
 
IETP-1-306-n 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
IETP-1-309-n 10 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot ekonomiczny


Zasady wyboru grup/modułów: wybór 1 przedmiotu z dwóch oferowanych dla całego roku
selection of one item from two offered modules

3
 
IETP-1-301-n 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
IETP-1-302-n 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

21
 
IETP-1-403-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IETP-1-404-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
IETP-1-405-n 16 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
IETP-1-406-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
IETP-1-407-n 16 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+

Pozostałe podstawowe

6
 
IETP-1-401-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
IETP-1-402-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

26
 
IETP-1-502-n 12 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5
+
IETP-1-503-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
IETP-1-504-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
IETP-1-505-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
IETP-1-506-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IETP-1-508-n 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Języki obce


Zasady wyboru grup/modułów: Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z dostępnych kursów językowych.

 
IETP-1-501-n 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

9
 
IETP-1-604-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
IETP-1-608-n 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny ET1


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać 5 modułów

20
 
IETP-1-601-n 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-
IETP-1-602-n 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-
IETP-1-603-n 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-
IETP-1-605-n 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-
IETP-1-606-n 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-
IETP-1-607-n 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Języki obce


Zasady wyboru grup/modułów: Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z dostępnych kursów językowych.

 
IETP-1-609-n 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
-

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

5
 
IETP-1-712-n 18 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny ET2


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać 4 moduły

16
 
IETP-1-701-n 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-
IETP-1-702-n 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-
IETP-1-703-n 12 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-
IETP-1-704-n 14 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-
IETP-1-705-n 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Języki obce


Zasady wyboru grup/modułów: Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z dostępnych kursów językowych.

 
IETP-1-706-n 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5
+

Semestr 8, Marzec 2023 - Wrzesień 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

6
 
IETP-1-803-n 18 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 4
-
IETP-1-815-n 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
-

Praca dyplomowa

15
 
IETP-1-801-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot humanistyczny


Zasady wyboru grup/modułów: wybór 1 przedmiotu z dwóch oferowanych dla całego roku
selection of one item from two offered modules

2
 
IETP-1-802-n 14 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-
IETP-1-804-n 14 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1540