Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 110/2019 z dnia 26-06-2019

-

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Matematyka

3
 
IETP-2-101-n 14 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+

Pozostałe podstawowe

16
 
IETP-2-102-n 18 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3
-
IETP-2-103-n 18 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 32 4
+
IETP-2-104-n 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
IETP-2-105-n 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IETP-2-106-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

24
 
IETP-2-201-n 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IETP-2-203-n 16 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
IETP-2-204-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
IETP-2-205-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
IETP-2-206-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
IETP-2-207-n 16 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
IETP-2-208-n 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

16
 
IETP-2-302-n 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
IETP-2-303-n 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
IETP-2-304-n 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
IETP-2-305-n 18 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
+

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

23
 
IETP-2-401-n 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 3
-
IETP-2-402-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 518