Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

-

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

3
 
DGIK-2-107-GI-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 5 0 41 3
+

Matematyka

2
 
DGIK-2-101-GI-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

11
 
DGIK-2-103-GI-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
+
DGIK-2-104-GI-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGIK-2-105-GI-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+
DGIK-2-106-GI-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy (kurs specjalistyczny)

2
 
DGIK-2-109-GI-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 2
+

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

16
 
DGIK-2-204-GI-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
DGIK-2-205-GI-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
DGIK-2-206-GI-n 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 3
-
DGIK-2-207-GI-n 18 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

11
 
DGIK-2-201-GI-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 5
+
DGIK-2-202-GI-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DGIK-2-203-GI-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

14
 
DGIK-2-301-GI-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
DGIK-2-302-GI-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGIK-2-303-GI-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGIK-2-304-GI-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
DGIK-2-305-GI-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 2
-
DGIK-2-306-GI-n 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Przedmiot HS

6
 
DGIK-2-307-GI-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 5
-
DGIK-2-308-GI-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

5
 
DGIK-2-403-GI-n 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DGIK-2-404-GI-n 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 1
-
DGIK-2-405-GI-n 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 1
-

Praca dyplomowa

20
 
DGIK-2-402-GI-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 551