Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły kierunkowe

7
 
DGEI-2-102-GP-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-2-103-GP-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-2-104-GP-n 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 1
-

Moduły specjalizujące

14
 
DGEI-2-101-GP-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-2-105-GP-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
DGEI-2-106-GP-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
DGEI-2-107-GP-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Język obcy

2
 
DGEI-2-207-GP-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 2
+

Moduły kierunkowe

10
 
DGEI-2-201-GP-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
DGEI-2-202-GP-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-2-203-GP-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Moduły specjalizujące

10
 
DGEI-2-204-GP-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
DGEI-2-205-GP-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-2-206-GP-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły kierunkowe

6
 
DGEI-2-301-GP-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-2-302-GP-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Moduły ogólne (HES)

5
 
DGEI-2-306-GP-n 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 36 5
-

Moduły specjalizujące

10
 
DGEI-2-303-GP-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
DGEI-2-304-GP-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-2-305-GP-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły ogólne (HES)

1
 
DGEI-2-401-GP-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Praca dyplomowa

22
 
DGEI-2-402-GP-n 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 2
-
DGEI-2-403-GP-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne w języku angielskim


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł z listy

3
 
DGEI-2-404-GP-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-2-405-GP-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 594