Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 116/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły obowiązkowe - IiE 1 stopień

30
 
ZIIE-1-101-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-102-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZIIE-1-103-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZIIE-1-104-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZIIE-1-105-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-106-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-107-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły obowiązkowe - IiE 1 stopień

21
 
ZIIE-1-201-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZIIE-1-202-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-203-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIIE-1-204-n 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIIE-1-205-n 14 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (1/3)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z oferowanych języków, ale preferowanym przez Wydział Zarządzania jest język angielski.

 
ZIIE-1-206-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZIIE-1-207-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZIIE-1-208-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZIIE-1-209-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZIIE-1-210-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa obieralna (2 semestr IiE)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły o łącznej wartości 9 ECTS wg warunków opisanych poniżej

9
 

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły ogólne do wyboru (IiE, 2 semestr)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera z tej grupy moduły o wartości 3 ECTS

 
ZIIE-1-213-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-215-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-216-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-217-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-219-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły specjalistyczne do wyboru (2 semestr IiE)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera z tej grupy moduły o łącznej wartości 6 ECTS.

 
ZIIE-1-211-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-212-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-214-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły obowiązkowe - IiE 1 stopień

20
 
ZIIE-1-301-n 12 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZIIE-1-302-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZIIE-1-303-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIIE-1-304-n 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (2/3)

 
ZIIE-1-305-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZIIE-1-306-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZIIE-1-307-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZIIE-1-308-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZIIE-1-310-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa obieralna (3 semestr IiE)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły o łącznej wartości 9 ECTS wg warunków opisanych poniżej.

9
 

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły ogólne do wyboru (IiE, 3 semestr)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera z tej grupy moduły o wartości 3 ECTS

 
ZIIE-1-313-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-314-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-315-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-316-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-317-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-318-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-319-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły specjalistyczne do wyboru (3 semestr IiE)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera z grupy przedmioty o łącznej wartości 6 ECTS.

 
ZIIE-1-309-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-311-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-312-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły obowiązkowe - IiE 1 stopień

20
 
ZIIE-1-401-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIIE-1-402-n 14 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
ZIIE-1-403-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIIE-1-404-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
+
ZIIE-1-405-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIIE-1-406-n 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (3/3)

5
 
ZIIE-1-407-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZIIE-1-408-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZIIE-1-409-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZIIE-1-410-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZIIE-1-417-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa obieralna (4 semestr IiE)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły o łącznej wartości 6 ECTS wg warunków opisanych poniżej.

6
 

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły ogólne do wyboru (IiE, 4 semestr)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera z tej grupy moduły o łącznej wartości 3 ECTS

 
ZIIE-1-411-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-413-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-415-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-416-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-418-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły specjalistyczne do wyboru (4 semestr IiE)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości 3 ECTS

 
ZIIE-1-412-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-414-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły obowiązkowe - IiE 1 stopień

19
 
ZIIE-1-501-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIIE-1-503-n 12 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZIIE-1-504-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-505-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
+
ZIIE-1-506-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIIE-1-507-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIIE-1-508-n 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa obieralna (5 semestr IiE)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły o łącznej wartości 12 ECTS wg warunków opisanych poniżej.

12
 

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły ogólne do wyboru (IiE, 5 semestr)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera z tej grupy moduły o wartości 6 ECTS

 
ZIIE-1-511-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-513-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-515-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-516-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-517-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły specjalistyczne do wyboru (5 semestr IiE)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości 6 ECTS

 
ZIIE-1-502-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-509-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-510-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-512-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Seminaria/praktyki

10
 
ZIIE-1-606-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 250 10
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne w j. obcym - IiE 1 stopień


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 4

4
 
ZIIE-1-602-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
ZIIE-1-605-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
ZIIE-1-608-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa obieralna (6 semestr IiE)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły o łącznej wartości 15 ECTS wg warunków opisanych poniżej.

15
 

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły ogólne do wyboru (IiE, 6 semestr)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera z tej grupy moduły o wartości 9 ECTS

 
ZIIE-1-604-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-612-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-614-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-615-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-617-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-618-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-619-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-621-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-622-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-623-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-624-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-625-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-626-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-627-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-628-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły specjalistyczne do wyboru (6 semestr IiE)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości 6 ECTS

 
ZIIE-1-601-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-603-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-607-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2255