Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Matematyka

7
 
DIMS-1-101-n 18 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 7
+

Pozostałe podstawowe

19
 
DIMS-1-102-n 18 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
DIMS-1-103-n 18 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
DIMS-1-104-n 10 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
DIMS-1-105-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

6
 
DIMS-1-203-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

Matematyka

8
 
DIMS-1-202-n 28 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 8
+

Pozostałe podstawowe

11
 
DIMS-1-204-n 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-205-n 18 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
DIMS-1-206-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-1-207-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Przedmiot HS

2
 
DIMS-1-201-n 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

6
 
DIMS-1-305-n 18 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

Język obcy

 
DIMS-1-301-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0
-

Matematyka

3
 
DIMS-1-304-n 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Pozostałe podstawowe

8
 
DIMS-1-306-n 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-307-n 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
DIMS-1-308-n 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Przedmiot HS

2
 
DIMS-1-302-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
DIMS-1-303-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny z zakresu grafiki i projektowania 3D


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIMS-1-309-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DIMS-1-310-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny z zakresu kartografii


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIMS-1-311-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-312-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Język obcy

 
DIMS-1-401-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0
-

Pozostałe podstawowe

17
 
DIMS-1-403-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-404-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
DIMS-1-405-n 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
DIMS-1-406-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIMS-1-407-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Przedmiot HS

1
 
DIMS-1-402-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Zajęcia terenowe

2
 
DIMS-1-410-n 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0
-
DIMS-1-411-n 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 1
-
DIMS-1-412-n 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny z zakresu geodezji


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIMS-1-408-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-1-409-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Język obcy

 
DIMS-1-501-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

14
 
DIMS-1-504-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIMS-1-505-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-1-506-n 18 0 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 46 6
+

Pozostałe podstawowe

7
 
DIMS-1-502-n 12 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-
DIMS-1-503-n 18 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny z zakresu systemów informacji przestrzennej


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIMS-1-507-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-1-508-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Język obcy

5
 
DIMS-1-601-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 5
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

9
 
DIMS-1-602-n 16 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
DIMS-1-603-n 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Zajęcia terenowe

 
DIMS-1-613-n 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok modułów obieralnych z zakresu gospodarki terenami użytkowanymi przyrodniczo


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIMS-1-607-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+
DIMS-1-608-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+
DIMS-1-609-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok modułów obieralnych z zakresu podstaw inżynierii lądowej i wodnej


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać minimum dwa moduły kształcenia z poniższej listy.

10
 
DIMS-1-610-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIMS-1-611-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIMS-1-612-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIMS-1-604-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-1-605-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

18
 
DIMS-1-701-n 28 0 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 56 7
+
DIMS-1-702-n 18 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIMS-1-703-n 28 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 46 6
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok modułów obieralnych z zakresu projektowania sieci i instalacji budowlanych (semestr 7)


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIMS-1-707-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-1-708-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny z zakresu wibroakustyki środowiska


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIMS-1-709-n 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DIMS-1-710-n 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Praktyka zawodowa

4
 
DIMS-1-711-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Semestr 8, Marzec 2023 - Wrzesień 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Praca dyplomowa

16
 
DIMS-1-807-n 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 1
-
DIMS-1-808-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Zajęcia terenowe

2
 
DIMS-1-840-n 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok modułów obieralnych z zakresu projektowania sieci i instalacji budowlanych (semestr 8)


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIMS-1-809-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-810-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż, prof. AGH Pająk Leszek).
Optymalizacja systemów grzewczych i wentylacyjnych
0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok przedmiotów fakultatywnych (studia I stopnia)


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać przedmioty za minimum 4 punkty ECTS (łącznie), w tym jeden przedmiot za 3 punkty ECTS w języku obcym, jeśli nie był wcześniej realizowany.

4
 
DIMS-1-811-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-812-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-813-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-814-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-815-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-816-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-817-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-818-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-819-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-820-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-821-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-822-n 8 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
DIMS-1-823-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-824-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DIMS-1-825-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DIMS-1-826-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DIMS-1-827-n 8 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 18 3
-
DIMS-1-828-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok wykładów obieralnych


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać co najmniej dwa rodzaje wykładów z poniższej listy.

2
 
DIMS-1-804-n 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
DIMS-1-805-n 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
DIMS-1-806-n 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny z zakresu pozwoleń na korzystanie ze środowiska


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIMS-1-801-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-802-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-803-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2110