Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

10
 
DIMS-2-105-SI-n 10 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 28 4
+
DIMS-2-106-SI-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-2-107-SI-n 10 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Pozostałe podstawowe

6
 
DIMS-2-103-SI-n 18 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
DIMS-2-104-SI-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Przedmiot HS

2
 
DIMS-2-102-SI-n 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy (kurs specjalistyczny)

2
 
DIMS-2-101-SI-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 2
+

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

4
 
DIMS-2-202-SI-n 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+

Pozostałe podstawowe

2
 
DIMS-2-201-SI-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok modułów obowiązkowych na specjalności Systemy Informacji o Środowisku - semestr 2


Zasady wyboru grup/modułów: Blok modułów wybierany jest wraz z wyborem specjalności.

15
 
DIMS-2-203-SI-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIMS-2-204-SI-n 18 0 10 18 0 0 0 0 0 0 0 46 6
+
DIMS-2-222-SI-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

5
 
DIMS-2-305-SI-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Przedmiot HS

1
 
DIMS-2-301-SI-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok modułów obowiązkowych na specjalności Systemy Informacji o Środowisku - semestr 3


Zasady wyboru grup/modułów: Blok modułów wybierany jest wraz z wyborem specjalności.

13
 
DIMS-2-306-SI-n 18 0 10 18 0 0 0 0 0 0 0 46 6
+
DIMS-2-307-SI-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-2-308-SI-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-2-309-SI-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny prawno-ekonomiczny


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać co najmniej jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIMS-2-302-SI-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-2-303-SI-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-2-304-SI-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

1
 
DIMS-2-401-SI-n 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 1
-

Praca dyplomowa

21
 
DIMS-2-407-SI-n 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 1
-
DIMS-2-408-SI-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny angielskojęzyczny (specjalność SIŚ)


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł z poniższej listy.

3
 
DIMS-2-405-SI-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-2-406-SI-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny specjalistyczny (specjalność SIŚ)


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł z poniższej listy.

3
 
DIMS-2-402-SI-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-2-403-SI-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-2-404-SI-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 681