Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. Przedmioty podstawowe

3
 
GIPZ-2-101-ZS-n 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

C. Przedmioty kierunkowe

15
 
GIPZ-2-102-ZS-n 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
GIPZ-2-103-ZS-n 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
-
GIPZ-2-104-ZS-n 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIPZ-2-106-ZS-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIPZ-2-108-ZS-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. Przedmioty ogólne

3
 
GIPZ-2-203-ZS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

C. Przedmioty kierunkowe

5
 
GIPZ-2-204-ZS-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIPZ-2-206-ZS-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

D. Przedmioty specjalizacyjne

10
 
GIPZ-2-201-ZS-n 15 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 33 4
-
GIPZ-2-207-ZS-n 15 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 33 6
+

Blok przedmiotów obieralnych: E. Przedmioty specjalizacyjne obieralne dla specjalnosci ZwIŚ (n)


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów do zadanej liczby punktów ECTS. Zabrania się ponownego wyboru tego samego przedmiotu.

4
 
GIPZ-2-202-ZS-n 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 21 2
+
GIPZ-2-205-ZS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-208-ZS-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
GIPZ-2-212-ZS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-213-ZS-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-214-ZS-n 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-216-ZS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-217-ZS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-218-ZS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-219-ZS-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy specjalistyczny


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIPZ-2-209-ZS-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+
GIPZ-2-210-ZS-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+
GIPZ-2-211-ZS-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

D. Przedmioty specjalizacyjne

16
 
GIPZ-2-304-ZS-n 9 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-
GIPZ-2-305-ZS-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIPZ-2-309-ZS-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
GIPZ-2-315-ZS-n 9 0 15 9 0 0 0 0 0 0 0 33 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: E. Przedmioty specjalizacyjne obieralne dla specjalnosci ZwIŚ (n)


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów do zadanej liczby punktów ECTS. Zabrania się ponownego wyboru tego samego przedmiotu.

4
 
GIPZ-2-301-ZS-n 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-302-ZS-n 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIPZ-2-303-ZS-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-
GIPZ-2-306-ZS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-307-ZS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-308-ZS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-310-ZS-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-311-ZS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-312-ZS-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
GIPZ-2-313-ZS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-314-ZS-n 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 21 2
+

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. Przedmioty ogólne

2
 
GIPZ-2-405-ZS-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

Praca dyplomowa magisterska

23
 
GIPZ-2-402-ZS-n 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-
GIPZ-2-403-ZS-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obcojęzyczny do wyboru

3
 
GIPZ-2-401-ZS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIPZ-2-404-ZS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIPZ-2-406-ZS-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 663