Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. Przedmioty ogólne (n)

8
 
GIKS-2-101-WK-n 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 3
+
GIKS-2-105-WK-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-109-WK-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

C. Przedmioty specjalizacyjne (n)

4
 
GIKS-2-113-WK-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: B. PRZEDMIOTY WSPÓLNE OBIERALNE IKŚ II sem. 1 (n)

6
 
GIKS-2-102-WK-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
GIKS-2-103-WK-n 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-107-WK-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-108-WK-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-110-WK-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-111-WK-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-112-WK-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-114-WK-n 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-115-WK-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. Przedmioty ogólne (n)

5
 
GIKS-2-207-WK-n 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-
GIKS-2-209-WK-n 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

C. Przedmioty specjalizacyjne (n)

7
 
GIKS-2-203-WK-n 15 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 33 4
-
GIKS-2-208-WK-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
+

Blok przedmiotów obieralnych: D. PRZEDMIOTY OBIERALNE dla specjalności WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PRZEMYSŁOWA


Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru przedmioty z listy w liczbie równej zaznaczonemu limitowi punktów ECTS

4
 
GIKS-2-202-WK-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-210-WK-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-211-WK-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-212-WK-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: B. PRZEDMIOTY WSPÓLNE OBIERALNE IKŚ II. sem. 2 (n)


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

4
 
GIKS-2-213-WK-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-214-WK-n 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIKS-2-215-WK-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-216-WK-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
GIKS-2-217-WK-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-218-WK-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: H. Moduł humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny II.1. (n)


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotu z listy Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych. Wybór samodzielny.

3
 
GIKS-2-206-WK-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-
GIKS-2-219-WK-n 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-
GIKS-2-220-WK-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-
GIKS-2-221-WK-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy specjalistyczny


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIKS-2-201-WK-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+
GIKS-2-204-WK-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+
GIKS-2-205-WK-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

C. Przedmioty specjalizacyjne (n)

19
 
GIKS-2-301-WK-n 15 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 33 4
+
GIKS-2-302-WK-n 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIKS-2-306-WK-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
GIKS-2-310-WK-n 18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
GIKS-2-311-WK-n 15 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 33 3
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły specjalizacyjne

3
 
GIKS-2-403-WK-n 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-

Praca dyplomowa

20
 
GIKS-2-404-WK-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: H. Moduł humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny II.2. (n)


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego przedmiotu z listy Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych. Wybór samodzielny.

2
 
GIKS-2-401-WK-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIKS-2-405-WK-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIKS-2-411-WK-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: O. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE (N)


Zasady wyboru grup/modułów: Selection of classes with a given total number of ECTS points.
Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

3
 
GIKS-2-402-WK-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-406-WK-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-407-WK-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-408-WK-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-409-WK-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-410-WK-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-421-WK-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 840