Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 73/2019 z dnia 29-05-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

19
 
OIPO-2-102-OD-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
+
OIPO-2-105-OD-n 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5
+
OIPO-2-106-OD-n 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-107-OD-n 20 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
OIPO-2-109-OD-n 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-110-OD-n 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-111-OD-n 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy


Zasady wyboru grup/modułów: jeden z grupy

2
 
OIPO-2-101-OD-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język niemiecki B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Odlewnictwa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
OIPO-2-104-OD-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
OIPO-2-108-OD-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów wszystkich wydziałów - język rosyjski w pracy i biznesie
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Specjalnosciowe II - Odlewnictwo


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór bloku: modułów specjalnosciowe II – Odlewnictwo, uzyskanie 22 ECTS.

22
 
OIPO-2-201-OD-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-202-OD-n 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-203-OD-n 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
OIPO-2-204-OD-n 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
OIPO-2-205-OD-n 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
OIPO-2-206-OD-n 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-207-OD-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
OIPO-2-208-OD-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

21
 
OIPO-2-301-OD-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-302-OD-n 15 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 35 3
-
OIPO-2-303-OD-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
+
OIPO-2-304-OD-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-305-OD-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
+
OIPO-2-306-OD-n 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-307-OD-n 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-308-OD-n 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-310-OD-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Praca dyplomowa

25
 
OIPO-2-402-OD-n 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 5
-
OIPO-2-403-OD-n 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 20
+

Blok przedmiotów obieralnych: Obieralne kierunkowe II - Odlewnictwo


Zasady wyboru grup/modułów: wybór jednego modułu z grupy obieralnych (1 ECTS)

1
 
OIPO-2-401-OD-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-404-OD-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-405-OD-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-406-OD-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 850