Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 112/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kanon MiBM 2

12
 
RMBM-2-103-SW-n 14 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 26 4
+
RMBM-2-104-SW-n 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 4
-
RMBM-2-106-SW-n 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 4
-

Specjalnościowe MiBM 2

8
 
RMBM-2-101-SW-n 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 4
+
RMBM-2-102-SW-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Świątoniowski Andrzej).
Inżynieria procesów technologicznych w małych przedsiębiorstwach
10 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Specjalnościowe obieralne 2n w języku obcym


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł

3
 
RMBM-2-105-SW-n 12 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 18 3
-
RMBM-2-107-SW-n 12 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 18 3
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Fizyka

3
 
RMBM-2-205-SW-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Kanon MiBM 2

11
 
RMBM-2-202-SW-n 16 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 32 4
-
RMBM-2-206-SW-n 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-
RMBM-2-207-SW-n 12 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 26 3
+

Specjalnościowe MiBM 2

8
 
RMBM-2-201-SW-n 14 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
RMBM-2-211-SW-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Kudelski Rafał).
Komputerowe wspomaganie wytwarzania
12 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 26 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny sem. 1n


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł

3
 
RMBM-2-204-SW-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
RMBM-2-208-SW-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Specjalnościowe MiBM 2

8
 
RMBM-2-301-SW-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
RMBM-2-302-SW-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: HS humanistyczno - społeczne II stop - st. niest.


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z przedmiotów

2
 
RMBM-2-303-SW-n 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 16 2
-
RMBM-2-309-SW-n 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 16 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy MiBM 2


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden język z propozycji SJO AGH

2
 
RMBM-2-307-SW-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język obcy
0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł HES przedmioty humanistyczno-społeczne


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z zaproponowanych przedmiotów

3
 
RMBM-2-306-SW-n 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
RMBM-2-308-SW-n 12 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 20 3
-
RMBM-2-310-SW-n 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
RMBM-2-311-SW-n 6 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 20 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Specjalnościowe obieralne 1


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z przedmiotów danej specjalności

4
 
RMBM-2-312-SW-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
RMBM-2-313-SW-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Zagórski Krzysztof).
Programowanie procesów na obrabiarkach CNC
8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Specjalnościowe obieralne 3


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera przedmiot w ramach specjalności

2
 
RMBM-2-304-SW-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-
RMBM-2-305-SW-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Praca dyplomowa magisterska MiBM 2


Zasady wyboru grup/modułów: temat wybrany w ramach specjalności

20
 
RMBM-2-404-SW-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward).
Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej
0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Seminarium dyplomowe BM2


Zasady wyboru grup/modułów: zgodnie z wybraną specjalnością

1
 
RMBM-2-405-SW-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward).
Seminarium dyplomowe
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 1
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 814