Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 114/2019 z dnia 26-06-2019

Kierunek Technologia Chemiczna prowadzony jest przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydział Energetyki i Paliw

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Inżynierskie

3
 
CTCH-2-101-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Matematyka

3
 
CTCH-2-104-n 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Pozatechniczne

2
 
CTCH-2-108-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 2
+

Pozostałe podstawowe

13
 
CTCH-2-102-n 9 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 27 4
-
CTCH-2-103-n 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
CTCH-2-105-n 14 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 32 4
+
CTCH-2-106-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Fizyka

2
 
CTCH-2-205-n 9 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 27 2
-

Pozostałe podstawowe

4
 
CTCH-2-206-n 14 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 32 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny specjalizujący: Student wybiera 3 z 4 modułów


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 3 z 4 modułów

15
 
CTCH-2-201-n 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 36 5
+
CTCH-2-202-n 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 36 5
+
CTCH-2-203-n 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 36 5
+
CTCH-2-204-n 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 36 5
+

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

2
 
CTCH-2-304-n 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 2
-

Praca dyplomowa

2
 
CTCH-2-305-n 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny specjalizujący: Student wybiera 1 z 2 modułów


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 z z 2 modułów.

9
 
CTCH-2-301-n 28 0 28 28 0 28 0 0 0 0 0 112 9
+
CTCH-2-302-n 28 0 28 28 0 28 0 0 0 0 0 112 9
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny - anglojęzyczny (Df)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 moduł

3
 
CTCH-2-303-n 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 3
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

2
 
CTCH-2-403-n 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 2
-

Praca dyplomowa

25
 
CTCH-2-401-n 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 2
-
CTCH-2-402-n 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 3
-
CTCH-2-406-n 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 20
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny (Sf)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 moduł

2
 
CTCH-2-404-n 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 moduł

3
 
CTCH-2-405-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 749