Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 116/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 1 stopień

31
 
ZZRZ-1-101-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZRZ-1-102-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZRZ-1-103-n 14 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZRZ-1-104-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZRZ-1-105-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-106-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-107-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 1 stopień

20
 
ZZRZ-1-201-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZRZ-1-202-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZRZ-1-203-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZRZ-1-204-n 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (1/3)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z oferowanych języków, ale preferowanym przez Wydział Zarządzania jest język angielski.

 
ZZRZ-1-209-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZZRZ-1-210-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZZRZ-1-211-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZZRZ-1-213-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZZRZ-1-214-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny (2 semestr zarządzanie)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie 9 ECTS

9
 
ZZRZ-1-205-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-206-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-207-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-208-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-212-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-215-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-216-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-217-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-218-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-219-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-220-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 1 stopień

18
 
ZZRZ-1-301-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZRZ-1-303-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZZRZ-1-304-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZRZ-1-305-n 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (2/3)

 
ZZRZ-1-302-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZRZ-1-306-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZRZ-1-307-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZRZ-1-308-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZRZ-1-309-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny (3 semestr zarządzanie)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 9 ECTS

9
 
ZZRZ-1-310-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-311-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-312-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-313-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-314-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-315-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-316-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-317-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 1 stopień

16
 
ZZRZ-1-401-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
ZZRZ-1-403-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZZRZ-1-405-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZRZ-1-407-n 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (3/3)

5
 
ZZRZ-1-402-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZZRZ-1-404-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZZRZ-1-408-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZZRZ-1-409-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZZRZ-1-410-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny (4 semestr zarządzanie)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZZRZ-1-406-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-411-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-412-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-413-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-414-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-415-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-416-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-420-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 1 stopień

16
 
ZZRZ-1-501-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZZRZ-1-502-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZRZ-1-503-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZRZ-1-504-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZRZ-1-505-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZRZ-1-507-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny (5 semestr zarządzanie)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZZRZ-1-506-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-508-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-509-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-510-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-511-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-512-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-513-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-514-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-515-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Praca dyplomowa

10
 
ZZRZ-1-601-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 250 10
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny (6 semestr zarządzanie)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie 18 ECTS

18
 
ZZRZ-1-604-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-608-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-609-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-610-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-611-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-612-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-613-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-614-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-615-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-616-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-617-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-618-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-620-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-621-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-622-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-623-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-625-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne w j. obcym - Z 1 stopień


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 4

4
 
ZZRZ-1-605-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
ZZRZ-1-606-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
ZZRZ-1-607-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2243