Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 116/2019 z dnia 26-06-2019

Na Wydziale Zarządzania na drugim stopniu na kierunku Zarządzanie oferowane są:
1. Ścieżki dyplomowania przeznaczone dla studentów studiujących w języku polskim:
Zarządzanie finansami
Zarządzanie kadrami
Marketing
Zarządzanie przedsiębiorstwem (tylko dla studentów w ramach umów międzynarodowych)
2. Specjalność w języku angielskim:
International Management

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 2 stopień

28
 
ZZRZ-2-101-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZRZ-2-102-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZRZ-2-103-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZRZ-2-104-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZRZ-2-105-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZRZ-2-106-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZRZ-2-107-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Jezyk obcy B2+ niestacjonarne


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z oferowanych języków, ale preferowanym przez Wydział Zarządzania jest język angielski.

2
 
ZZRZ-2-108-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
ZZRZ-2-110-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
ZZRZ-2-111-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 2 stopień

4
 
ZZRZ-2-201-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny (2 semestr zarządzanie_mgr)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 3 ECTS

3
 
ZZRZ-2-220-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-2-221-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-2-222-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-2-224-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-2-225-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne przez ścieżkę dyplomowania 1 (kierunek Zarządzanie)


Zasady wyboru grup/modułów: Student realizuje moduły przypisane do wybranej przez niego ścieżki dyplomowania.

23
 

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Marketing - semestr 2

 
ZZRZ-2-207-n 8 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZZRZ-2-208-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
+
ZZRZ-2-209-n 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZRZ-2-210-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZRZ-2-211-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZRZ-2-212-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZRZ-2-213-n 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZRZ-2-214-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Finansami - semestr 2

 
ZZRZ-2-202-n 14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZRZ-2-203-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZRZ-2-204-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZRZ-2-205-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZRZ-2-206-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Kadrami - semestr 2

 
ZZRZ-2-215-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZZRZ-2-216-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZZRZ-2-217-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZRZ-2-218-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZRZ-2-219-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 2 stopień

3
 
ZZRZ-2-301-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny (3 semestr zarządzanie_mgr)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 6 ECTS

6
 
ZZRZ-2-318-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-2-319-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-2-320-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-2-321-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-2-322-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne przez ścieżkę dyplomowania 2 (kierunek Zarządzanie)


Zasady wyboru grup/modułów: Student realizuje moduły przypisane do wybranej przez niego ścieżki dyplomowania

20
 

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Marketing - semestr 3

 
ZZRZ-2-311-n 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZRZ-2-312-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
+
ZZRZ-2-313-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZRZ-2-314-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-2-315-n 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZRZ-2-316-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZRZ-2-317-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Finansami - semestr 3

 
ZZRZ-2-302-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZRZ-2-303-n 14 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZRZ-2-304-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZRZ-2-305-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Kadrami - semestr 3

 
ZZRZ-2-306-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZZRZ-2-307-n 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZRZ-2-308-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZZRZ-2-309-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
ZZRZ-2-310-n 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 2 stopień

20
 
ZZRZ-2-404-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny (4 semestr zarządzanie_mgr)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 6 ECTS

6
 
ZZRZ-2-401-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-2-403-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-2-405-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-2-406-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-2-407-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-2-419-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne w j. obcym- Z 2 stopień


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZRZ-2-408-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZRZ-2-409-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZRZ-2-410-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZRZ-2-413-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZRZ-2-414-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZRZ-2-415-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZRZ-2-417-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZRZ-2-420-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2023