Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 116/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 1 stopień

32
 
ZZIP-1-101-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZIP-1-102-n 20 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 28 6
+
ZZIP-1-103-n 14 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 4
-
ZZIP-1-104-n 8 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 22 3
-
ZZIP-1-105-n 14 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 4
+
ZZIP-1-106-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-107-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-108-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 1 stopień

28
 
ZZIP-1-201-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZZIP-1-202-n 14 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 4
+
ZZIP-1-203-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZIP-1-204-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-205-n 14 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 30 6
+
ZZIP-1-206-n 14 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 30 5
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (1/3)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z oferowanych języków, ale preferowanym przez Wydział Zarządzania jest język angielski.

 
ZZIP-1-207-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZZIP-1-208-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZZIP-1-209-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZZIP-1-210-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZZIP-1-211-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 1 stopień

16
 
ZZIP-1-301-n 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6
+
ZZIP-1-302-n 8 0 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 22 4
+
ZZIP-1-304-n 8 0 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 22 3
-
ZZIP-1-305-n 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 3
+

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa obieralna - III semestr ZIP


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZZIP-1-309-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-311-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-312-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-313-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-314-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-315-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-316-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-317-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-318-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-319-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-320-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-321-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (2/3)

 
ZZIP-1-303-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZIP-1-306-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZIP-1-307-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZIP-1-308-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZIP-1-310-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 1 stopień

15
 
ZZIP-1-401-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
+
ZZIP-1-402-n 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 24 3
+
ZZIP-1-404-n 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 24 3
+
ZZIP-1-405-n 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
ZZIP-1-406-n 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa obieralna - IV semestr ZIP


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 12 ECTS

12
 
ZZIP-1-403-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-411-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-412-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-413-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-414-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-415-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-417-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-419-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-420-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-421-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (3/3)

5
 
ZZIP-1-407-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZZIP-1-408-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZZIP-1-409-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZZIP-1-410-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZZIP-1-416-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 1 stopień

18
 
ZZIP-1-501-n 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 24 4
+
ZZIP-1-502-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
+
ZZIP-1-503-n 8 0 12 0 0 0 0 0 8 0 0 0 28 5
+
ZZIP-1-505-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-506-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-507-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa obieralna - V semestr ZIP


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 12 ECTS

12
 
ZZIP-1-504-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-508-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-509-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-510-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-511-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-512-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-513-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-514-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 1 stopień

17
 
ZZIP-1-601-n 12 0 0 8 0 0 0 0 6 0 0 0 26 3
+
ZZIP-1-602-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-604-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-605-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-606-n 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 4
-
ZZIP-1-608-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-609-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa obieralna - VI semestr ZIP


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 9 ECTS

9
 
ZZIP-1-607-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-615-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-616-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-617-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-618-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-619-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-620-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-621-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-623-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-624-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-625-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-626-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-627-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-628-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-629-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa obieralna j. obcy - VI semestr ZIP


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły o wartości min. 4 ECTS

4
 
ZZIP-1-603-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 28 4
-
ZZIP-1-610-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 28 4
-
ZZIP-1-611-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 28 4
-
ZZIP-1-612-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 28 4
-
ZZIP-1-614-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 28 4
-

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Grupa obieralna - praca dyplomowa VII semestr ZIP

15
 
ZZIP-1-715-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 375 15
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa obieralna - VII semestr ZIP


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 15 ECTS

15
 
ZZIP-1-701-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-702-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-703-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-704-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-705-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-706-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-707-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-708-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-709-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2618