Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 116/2019 z dnia 26-06-2019

Na Wydziale Zarządzania na drugim stopniu na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oferowane są ścieżki dyplomowania przeznaczone dla studentów studiujących w języku polskim:
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie jakością

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 2 stopień

30
 
ZZIP-2-101-n 8 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 24 4
+
ZZIP-2-102-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-2-103-n 12 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 28 5
+
ZZIP-2-104-n 8 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 24 5
+
ZZIP-2-105-n 12 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 28 5
-
ZZIP-2-106-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZIP-2-107-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-2-108-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 16 2
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 2 stopień

3
 
ZZIP-2-227-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Jezyk obcy B2+ niestacjonarne


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z oferowanych języków, ale preferowanym przez Wydział Zarządzania jest język angielski.

2
 
ZZIP-2-223-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
ZZIP-2-224-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
ZZIP-2-226-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji))


Zasady wyboru grup/modułów: Student realizuje przedmioty w ramach wybranej przez siebie ścieżki dyplomowania.

23
 

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie jakością - semestr II

 
ZZIP-2-201-n 12 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 28 4
+
ZZIP-2-202-n 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 24 4
+
ZZIP-2-203-n 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 24 4
+
ZZIP-2-204-n 12 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 20 3
-
ZZIP-2-205-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 16 3
-
ZZIP-2-206-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 16 3
-
ZZIP-2-207-n 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie logistyczne - semestr II

 
ZZIP-2-208-n 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 24 4
+
ZZIP-2-209-n 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 24 4
+
ZZIP-2-210-n 12 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
ZZIP-2-211-n 12 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
ZZIP-2-212-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 16 3
-
ZZIP-2-213-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-2-214-n 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie produkcją - semestr II

 
ZZIP-2-215-n 12 0 0 6 0 0 0 0 8 0 0 26 4
+
ZZIP-2-216-n 8 0 8 0 0 0 0 0 6 0 0 22 4
+
ZZIP-2-217-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 16 3
+
ZZIP-2-218-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-2-219-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-2-220-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-2-221-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-2-222-n 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 2 stopień

22
 
ZZIP-2-301-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 16 2
-
ZZIP-2-302-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne - ZiIP 2 stopień


Zasady wyboru grup/modułów: Student, spośród dostępnych w ofercie Wydziału lub w Uczelnianej Bazie Przedmiotów Obieralnych, wybiera moduły o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZIP-2-304-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-2-311-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-2-312-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne w j. obcym - ZiIP 2 stopień


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZIP-2-303-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 28 5
-
ZZIP-2-305-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-2-306-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-2-307-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 28 5
-
ZZIP-2-308-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 28 5
-
ZZIP-2-309-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 28 5
-
ZZIP-2-310-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1393