Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 108/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

6
 
EAiR-1-107-s 32 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Matematyka

12
 
EAiR-1-105-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EAiR-1-106-s 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 7
+

Przedmioty AiR

11
 
EAiR-1-101-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EAiR-1-102-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-1-108-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EAiR-1-109-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Wychowanie fizyczne

 
EAiR-1-112-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

6
 
EAiR-1-205-s 32 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Matematyka

8
 
EAiR-1-202-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EAiR-1-204-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Przedmioty AiR

17
 
EAiR-1-201-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-1-206-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EAiR-1-207-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EAiR-1-208-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-1-210-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-
EAiR-1-211-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Wychowanie fizyczne

 
EAiR-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy (GO17) semestr 2


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

 
EAiR-1-203-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
EAiR-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
EAiR-1-213-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
EAiR-1-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
EAiR-1-216-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty AiR

28
 
EAiR-1-302-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EAiR-1-303-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-1-305-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EAiR-1-306-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-1-307-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
EAiR-1-308-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-1-317-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Wychowanie fizyczne

 
EAiR-1-316-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy (GO17) semestr 3


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

 
EAiR-1-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
EAiR-1-304-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
EAiR-1-309-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
EAiR-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
EAiR-1-312-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty AiR

18
 
EAiR-1-402-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-1-403-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
EAiR-1-406-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EAiR-1-495-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny S4 AiR


Zasady wyboru grup/modułów: Trzy przedmioty z grupy. Na poszczególne przedmioty obowiązują limity maksymalnej liczby uczestników.

9
 
EAiR-1-404-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EAiR-1-405-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EAiR-1-407-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EAiR-1-408-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EAiR-1-409-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy (GO17) semestr 4


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

5
 
EAiR-1-401-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
EAiR-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
EAiR-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
EAiR-1-412-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
EAiR-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty AiR

18
 
EAiR-1-506-s 28 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 5
+
EAiR-1-507-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EAiR-1-508-s 28 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 4
-
EAiR-1-510-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny S5 AiR


Zasady wyboru grup/modułów: Trzy przedmioty z grupy. Na poszczególne przedmioty obowiązują limity maksymalnej liczby uczestników.

12
 
EAiR-1-501-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-1-502-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-1-503-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-1-504-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-1-505-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmiot humanistyczny AiR

2
 
EAiR-1-602-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-

Przedmioty AiR

12
 
EAiR-1-604-s 56 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 5
+
EAiR-1-608-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-1-610-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny S6 AiR


Zasady wyboru grup/modułów: Trzy przedmioty z grupy. Na poszczególne przedmioty obowiązują limity maksymalnej liczby uczestników.

12
 
EAiR-1-603-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-1-605-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-1-606-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-1-607-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-1-609-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Praktyka AiR

4
 
EAiR-1-612-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny przedmiotów projektowych połączonych z pracownią dyplomową S7 AiR


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z bloku. Na poszczególne przedmioty obowiązują limity maksymalnej liczby uczestników.

5
 
EAiR-1-716-s 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
EAiR-1-717-s 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
EAiR-1-718-s 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
EAiR-1-719-s 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
EAiR-1-720-s 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
EAiR-1-721-s 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
EAiR-1-724-s 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny S7 AiR


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy. Na poszczególne przedmioty obowiązują limity maksymalnej liczby uczestników.

3
 
EAiR-1-704-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EAiR-1-706-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EAiR-1-707-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EAiR-1-715-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EAiR-1-722-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny w języku angielskim S7 AiR


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy. Na poszczególne przedmioty obowiązują limity maksymalnej liczby uczestników.

3
 
EAiR-1-723-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EAiR-1-725-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EAiR-1-726-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Praca dyplomowa inżynierska

15
 
EAiR-1-714-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot humanistyczny


Zasady wyboru grup/modułów: Dwa przedmioty z grupy.

4
 
EAiR-1-702-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EAiR-1-703-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-1-705-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Stark Katarzyna).
Główne zagadnienia i kierunki filozofii
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-1-708-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Kulińska Lucyna).
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-1-709-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Matuszek Krzysztof).
Socjologia. Wybrane zagadnienia
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-1-710-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. Kwiek Julian).
Konflikty współczesnego świata
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-1-711-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. Gadacz Tadeusz).
Myślenie krytyczne. Współczesne wyzwania kultury i cywilizacji
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-1-712-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Parus Magdalena).
Główne nurty muzyki popularnej
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-1-713-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. Kwiek Julian).
"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4337