Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 112/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Grupa modułów inżynierskich - Kanon 1

15
 
RAIR-2-101-AM-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+
RAIR-2-102-AM-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
RAIR-2-103-AM-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 1

4
 
RAIR-2-105-AM-s 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 2

2
 
RAIR-2-106-AM-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 3

4
 
RAIR-2-115-AM-s 26 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalnościowych w języku angielskim - Obieralny 2


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-2-104-AM-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RAIR-2-107-AM-s 26 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RAIR-2-109-AM-s 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RAIR-2-110-AM-s 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RAIR-2-111-AM-s 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - Obieralny 1


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

2
 
RAIR-2-108-AM-s 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-112-AM-s 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-113-AM-s 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-114-AM-s 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Grupa modułów inżynierskich - Kanon 2

8
 
RAIR-2-201-AM-s 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 52 4
+
RAIR-2-202-AM-s 16 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 44 4
+

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 4

4
 
RAIR-2-203-AM-s 26 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 46 4
+

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 5

4
 
RAIR-2-204-AM-s 26 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 50 4
+

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 6

5
 
RAIR-2-205-AM-s 26 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 50 5
+

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 7

4
 
RAIR-2-211-AM-s 14 0 20 8 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - Obieralny 3


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-2-206-AM-s 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
RAIR-2-208-AM-s 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł językowy - Język obcy 4 - Obieralny 4


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

2
 
RAIR-2-207-AM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
RAIR-2-209-AM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
RAIR-2-210-AM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Grupa modułów inżynierskich - profil praktyczno badawczy

3
 
RAIR-2-305-AM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-

Moduł specjalnościowy - Praca dyplomowa magisterska - Obieralny 5

20
 
RAIR-2-302-AM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20
-

Moduł specjalnościowy - Seminarium dyplomowe - Obieralny 6

1
 
RAIR-2-301-AM-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalnościowych - Obieralny 7


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

2
 
RAIR-2-303-AM-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-313-AM-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-314-AM-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-315-AM-s 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-316-AM-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalnościowych - Obieralny 8


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

2
 
RAIR-2-306-AM-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-307-AM-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-308-AM-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-309-AM-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-317-AM-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalnościowych - Obieralny 9


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z grupy

2
 
RAIR-2-304-AM-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-310-AM-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-311-AM-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-312-AM-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1668