Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 108/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty specjalnościowe

15
 
EAiR-2-101-IS-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-103-IS-s 28 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 70 4
-
EAiR-2-105-IS-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-2-109-IS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Przedmioty wspólne z innymi specjalnościami

13
 
EAiR-2-102-IS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-2-104-IS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EAiR-2-112-IS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny I, semestr I, ISZ


Zasady wyboru grup/modułów: jeden przedmiot z grupy

2
 
EAiR-2-106-IS-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EAiR-2-108-IS-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EAiR-2-111-IS-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozatechniczne

3
 
EAiR-2-227-IS-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Przedmioty specjalnościowe

16
 
EAiR-2-201-IS-s 14 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EAiR-2-204-IS-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EAiR-2-205-IS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EAiR-2-225-IS-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-226-IS-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Przedmioty wspólne z innymi specjalnościami

3
 
EAiR-2-202-IS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy (ISZ)

2
 
EAiR-2-210-IS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EAiR-2-211-IS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EAiR-2-212-IS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EAiR-2-215-IS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny I, semestr II, ISZ


Zasady wyboru grup/modułów: dwa przedmioty z grupy

6
 
EAiR-2-203-IS-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-207-IS-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-208-IS-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-213-IS-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Praca dyplomowa

21
 
EAiR-2-304-IS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
EAiR-2-307-IS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot humanistyczny ISZ


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z oferty wydziału humanistycznego

2
 
EAiR-2-305-IS-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot humanistyczno-społeczny 1
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny I, semestr III, ISZ


Zasady wyboru grup/modułów: jeden przedmiot z grupy

4
 
EAiR-2-303-IS-s 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
EAiR-2-311-IS-s 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny II, semestr III, ISZ


Zasady wyboru grup/modułów: jeden przedmiot z grupy

3
 
EAiR-2-301-IS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EAiR-2-302-IS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EAiR-2-306-IS-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1324