Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 108/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozatechniczne

1
 
EAiR-2-109-IO-s 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1
-

Przedmioty S1 (ISS)

19
 
EAiR-2-101-IO-s 14 0 14 28 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EAiR-2-102-IO-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
EAiR-2-103-IO-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EAiR-2-105-IO-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
EAiR-2-107-IO-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EAiR-2-108-IO-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Przedmioty wspólne z innymi specjalnościami

7
 
EAiR-2-104-IO-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EAiR-2-110-IO-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny S1 (ISS)


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy. Limit osób 15.

3
 
EAiR-2-106-IO-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-112-IO-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty S2 (ISS)

21
 
EAiR-2-202-IO-s 14 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EAiR-2-203-IO-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-205-IO-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-206-IO-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-210-IO-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
EAiR-2-211-IO-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EAiR-2-214-IO-s 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Przedmioty wspólne z innymi specjalnościami

2
 
EAiR-2-204-IO-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy (ISS)


Zasady wyboru grup/modułów: jeden przedmiot z grupy

2
 
EAiR-2-207-IO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EAiR-2-208-IO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EAiR-2-209-IO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EAiR-2-215-IO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EAiR-2-216-IO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot humanistyczny 1 i 2 (ISS)


Zasady wyboru grup/modułów: Dwa przedmioty z grupy. Pełna lista dostępnych modułów w danym semestrze udostępniana jest każdorazowo przez Wydział Humanistyczny oraz Wydział Zarządzania.

4
 
EAiR-2-201-IO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-217-IO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-218-IO-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Stark Katarzyna).
Główne zagadnienia i kierunki filozofii
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-219-IO-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. Kwiek Julian).
"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-220-IO-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Matuszek Krzysztof).
Socjologia. Wybrane zagadnienia
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-221-IO-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. Gadacz Tadeusz).
Myślenie krytyczne. Współczesne wyzwania kultury i cywilizacji
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-222-IO-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Kulińska Lucyna).
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-224-IO-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. Kwiek Julian).
Konflikty współczesnego świata
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-225-IO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-226-IO-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Parus Magdalena).
Główne nurty muzyki popularnej
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Wykład obieralny S2 (ISS)


Zasady wyboru grup/modułów: jeden z grupy. Limit 15 osób.

1
 
EAiR-2-212-IO-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
EAiR-2-213-IO-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Inżynierskie

3
 
EAiR-2-301-IO-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Pozostałe podstawowe

1
 
EAiR-2-307-IO-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-

Praca dyplomowa

20
 
EAiR-2-310-IO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny S3 (ISS)


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden z grupy.

3
 
EAiR-2-308-IO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 3
-
EAiR-2-309-IO-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-311-IO-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny w języku angielskim S3 (ISS)


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden z grupy.

3
 
EAiR-2-302-IO-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-304-IO-s 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-312-IO-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-313-IO-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1543