Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty ogólne

13
 
GBUD-1-104-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
GBUD-1-105-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBUD-1-107-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-1-108-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBUD-1-109-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty podstawowe

18
 
GBUD-1-101-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 9
+
GBUD-1-102-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-103-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

8
 
GBUD-1-208-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GBUD-1-209-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmioty ogólne

5
 
GBUD-1-203-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
GBUD-1-218-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-
GBUD-1-219-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Przedmioty podstawowe

14
 
GBUD-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+
GBUD-1-204-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+

Blok przedmiotów obieralnych: H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.1


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

2
 
GBUD-1-206-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-1-207-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-1-210-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-1-220-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-1-221-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy 1/3


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GBUD-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GBUD-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GBUD-1-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GBUD-1-216-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GBUD-1-217-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

16
 
GBUD-1-303-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
GBUD-1-304-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-1-305-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-1-306-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
GBUD-1-317-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty ogólne

7
 
GBUD-1-302-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-
GBUD-1-307-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
GBUD-1-311-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy - semestr 2/3


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków

 
GBUD-1-301-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GBUD-1-308-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GBUD-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GBUD-1-315-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GBUD-1-316-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty kierunkowe obieralne I, inż. bud.


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór dwóch modułów o łącznej liczbie punktów ECTS: 6.

6
 
GBUD-1-309-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-310-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-312-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-313-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

15
 
GBUD-1-404-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
GBUD-1-405-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GBUD-1-406-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GBUD-1-407-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GBUD-1-415-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty ogólne

6
 
GBUD-1-401-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-
GBUD-1-412-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GBUD-1-419-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Przedmioty specjalistyczne

2
 
GBUD-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy - semestr 3/3


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków

5
 
GBUD-1-403-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GBUD-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GBUD-1-416-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GBUD-1-417-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GBUD-1-418-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty kierunkowe obieralne II, inż. bud.


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego modułu.

3
 
GBUD-1-402-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-408-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-410-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

23
 
GBUD-1-503-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GBUD-1-504-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GBUD-1-507-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GBUD-1-508-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-1-509-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GBUD-1-511-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty kierunkowe obieralne III, inż. bud.


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór dwóch modułów o łącznej liczbie punktów ECTS: 6.

6
 
GBUD-1-501-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-502-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-505-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-510-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

18
 
GBUD-1-601-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+
GBUD-1-602-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
GBUD-1-603-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GBUD-1-604-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GBUD-1-605-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
GBUD-1-606-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GBUD-1-607-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-

Przedmioty ogólne

1
 
GBUD-1-608-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty kierunkowe obieralne IV, inż. bud.


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór czterech modułów o łącznej liczbie punktów ECTS: 12.

12
 
GBUD-1-609-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-610-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-611-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-612-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-614-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-615-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-616-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

1
 
GBUD-1-701-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Przedmioty specjalistyczne

15
 
GBUD-1-703-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Blok przedmiotów obieralnych: H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego lub kilku przedmiotów o łącznej wartości 2 ECTS.

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
GBUD-1-707-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-1-709-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-1-740-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: O. Przedmioty obcojęzyczne obieralne dla I stopnia st.


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego przedmiotu z listy.

3
 
GBUD-1-704-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-705-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-712-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-713-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-714-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-715-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-716-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-717-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-718-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-719-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-720-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty kierunkowe obieralne V, inż. bud.


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór trzech modułów o łącznej liczbie punktów ECTS: 9.

9
 
GBUD-1-702-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-706-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-708-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-710-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-711-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-721-s 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3960