Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty kierunkowe

17
 
GBUD-2-101-GT-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBUD-2-102-GT-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBUD-2-118-GT-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GBUD-2-120-GT-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
GBUD-2-121-GT-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Przedmioty podstawowe

4
 
GBUD-2-110-GT-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GBUD-2-115-GT-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty specjalistyczne

6
 
GBUD-2-103-GT-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GBUD-2-105-GT-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: H. Moduł humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny II.1.s


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot do wyboru

3
 
GBUD-2-104-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-144-GT-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty kierunkowe

4
 
GBUD-2-209-GT-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Przedmioty specjalistyczne

24
 
GBUD-2-203-GT-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GBUD-2-206-GT-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-207-GT-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBUD-2-210-GT-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-2-211-GT-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBUD-2-212-GT-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-213-GT-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-214-GT-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy specjalistyczny


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GBUD-2-201-GT-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GBUD-2-205-GT-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GBUD-2-208-GT-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty specjalistyczne

25
 
GBUD-2-303-GT-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
GBUD-2-306-GT-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-307-GT-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: H. Moduł humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny II.2.s


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł

2
 
GBUD-2-304-GT-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-2-308-GT-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-2-340-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-2-341-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: O. PRZEDMIOT OBCOJĘZYCZNY


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego przedmiotu z listy

3
 
GBUD-2-301-GT-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-302-GT-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-305-GT-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-309-GT-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-321-GT-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-322-GT-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-323-GT-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBUD-2-324-GT-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-325-GT-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-326-GT-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-327-GT-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-328-GT-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-329-GT-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1485