Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 114/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Inżynierskie

18
 
CCER-2-101-WC-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCER-2-102-WC-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCER-2-106-WC-s 15 0 0 30 0 0 15 0 0 0 0 60 4
-
CCER-2-107-WC-s 15 0 0 30 0 0 15 0 0 0 0 60 4
-

Pozostałe podstawowe

8
 
CCER-2-103-WC-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-
CCER-2-104-WC-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Wzornictwo ceramiki i szkła


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dwa przedmioty z grupy “Wzornictwo ceramiki i szkła”

4
 
CCER-2-105-WC-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-108-WC-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-109-WC-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Inżynierskie

18
 
CCER-2-201-WC-s 15 0 60 15 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+
CCER-2-218-WC-s 15 0 60 15 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Obieralne

2
 
CCER-2-206-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-207-WC-s 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0
-

Pozostałe podstawowe

3
 
CCER-2-205-WC-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z przedmiotów z grupy Język obcy.

2
 
CCER-2-202-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
+
CCER-2-203-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z bloku.

3
 
CCER-2-216-WC-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-217-WC-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot specjalistyczny – Biomateriały i kompozyty


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z modułów z listy.

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
CCER-2-204-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 2
-
CCER-2-208-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-209-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-210-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-211-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-212-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-213-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-214-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-215-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Obieralne

25
 
CCER-2-301-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-302-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-305-WC-s 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 20
-

Pozostałe podstawowe

2
 
CCER-2-303-WC-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny anglojęzyczny (Df) - semestr letni


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z listy modułów.

3
 
Pokaż/ukryj zawartość
CCER-2-304-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-306-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-307-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-308-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-309-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-310-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-311-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-312-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-313-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-314-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-315-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-316-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-317-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-318-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-319-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-320-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-321-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-322-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-323-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-324-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1827