Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 139/2019 z dnia 25-09-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

I Semestr - Zajęcia pierwszego semestru studiów odbywają się na Politechnice Łódzkiej

25
 
CChK-2-102-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
CChK-2-103-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
CChK-2-104-s 30 0 45 15 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+
CChK-2-105-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
CChK-2-106-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
-
CChK-2-108-s 8 0 8 2 0 2 0 0 0 0 0 20 2
-
CChK-2-109-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CChK-2-110-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
CChK-2-112-s 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
-

Przedmiot HS

1
 
CChK-2-117-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny(Ł) I - semestr letni


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z modułów z listy

1
 
CChK-2-107-s 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 15 1
-
CChK-2-111-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny(Ł) II - semestr letni


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z modułów z listy

1
 
CChK-2-113-s 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
CChK-2-114-s 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny(Ł) III- semestr letni


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z modułów z listy.

2
 
CChK-2-101-s 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
CChK-2-115-s 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kryminalistyka

10
 
CChK-2-202-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CChK-2-207-s 30 0 45 15 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
CChK-2-215-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

13
 
CChK-2-203-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CChK-2-204-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CChK-2-205-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
CChK-2-206-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
CChK-2-208-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny(HS) - semestr zimowy


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z modułów z listy

4
 
CChK-2-213-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
CChK-2-214-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny(Kr) I - semestr zimowy


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z modułów z listy.

1
 
CChK-2-209-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
CChK-2-210-s 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny(Kr) II - semestr zimowy


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z modułów z listy

2
 
CChK-2-211-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CChK-2-212-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozatechniczne

5
 
CChK-2-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
CChK-2-302-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CChK-2-306-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Pozostałe podstawowe

25
 
CChK-2-303-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
CChK-2-304-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
CChK-2-305-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 20
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1165