Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

2
 
BEZE-1-106-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Matematyka

9
 
BEZE-1-108-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Pozostałe podstawowe

14
 
BEZE-1-101-s 45 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 75 3
+
BEZE-1-102-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-
BEZE-1-103-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BEZE-1-105-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
BEZE-1-110-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty ekonomiczne


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł.

3
 
BEZE-1-109-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-112-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty humanistyczne


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł.

2
 
BEZE-1-104-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-
BEZE-1-111-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

6
 
BEZE-1-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Inżynierskie

2
 
BEZE-1-203-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Matematyka

9
 
BEZE-1-201-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Pozatechniczne

2
 
BEZE-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45 1
-
BEZE-1-212-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-
BEZE-1-216-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Pozostałe podstawowe

9
 
BEZE-1-208-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
BEZE-1-209-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BEZE-1-215-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
+
BEZE-1-218-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny, semestr 2


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł.

2
 
BEZE-1-204-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZE-1-207-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2; semestr 1/3


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BEZE-1-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BEZE-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BEZE-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BEZE-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BEZE-1-217-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

6
 
BEZE-1-302-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. Kułakowski Krzysztof).
Fizyka II
30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 60 6
+

Inżynierskie

4
 
BEZE-1-317-s 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 60 4
+

Pozatechniczne

 
BEZE-1-313-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Pozostałe podstawowe

18
 
BEZE-1-301-s 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 60 5
+
BEZE-1-303-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZE-1-306-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZE-1-307-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-308-s 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-311-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny, semestr 3


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł.

2
 
BEZE-1-304-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZE-1-305-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2; semestr 2/3


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BEZE-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BEZE-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BEZE-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BEZE-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BEZE-1-316-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Pozatechniczne

3
 
BEZE-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 75 3
-
BEZE-1-413-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Pozostałe podstawowe

16
 
BEZE-1-402-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZE-1-404-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BEZE-1-408-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BEZE-1-409-s 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 60 4
+
BEZE-1-417-s 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 60 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny, semestr 4


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać dwa moduły

6
 
BEZE-1-403-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-405-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-406-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-407-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2; semestr 3/3


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

5
 
BEZE-1-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BEZE-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BEZE-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BEZE-1-414-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BEZE-1-415-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Pozostałe podstawowe

25
 
BEZE-1-502-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-503-s 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 60 4
+
BEZE-1-504-s 30 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 60 4
+
BEZE-1-506-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BEZE-1-507-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BEZE-1-509-s 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 60 4
+
BEZE-1-513-s 15 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 60 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny, semestr 5


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden przedmiot w języku polskim i jeden przedmiot w języku angielskim.

5
 
BEZE-1-501-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-
BEZE-1-505-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 3
-
BEZE-1-508-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
BEZE-1-511-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Pozatechniczne

4
 
BEZE-1-612-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Pozostałe podstawowe

17
 
BEZE-1-601-s 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 60 3
+
BEZE-1-602-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 2
-
BEZE-1-605-s 30 0 0 30 0 0 0 0 15 0 0 0 75 4
-
BEZE-1-608-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BEZE-1-609-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny, semestr 6


Zasady wyboru grup/modułów: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 9 punktów ECTS

9
 
BEZE-1-603-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-604-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-606-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-607-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 3
-

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Pozostałe podstawowe

3
 
BEZE-1-705-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Praca dyplomowa

15
 
BEZE-1-707-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny, semestr 7


Zasady wyboru grup/modułów: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 12 punktów ECTS.

12
 
BEZE-1-701-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-702-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-703-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-704-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-708-s 0 0 0 15 0 0 0 0 30 0 0 0 45 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3990