Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 110/2019 z dnia 26-06-2019

-

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

4
 
IETP-2-106-s 30 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 58 4
+

Przedmiot HS

3
 
IETP-2-104-s 6 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: IET-Ścieżka Dyplomowania, sem. 1


Zasady wyboru grup/modułów: Deklarację wyboru ścieżki dyplomowania należy złożyć przed podjęciem zajęć na I semestrze studiów

23
 

Blok przedmiotów obieralnych: IET-1s-BSU blok obowiązkowy ścieżki Sieci i Usługi, sem.1

 
IETP-2-107-s 28 14 0 14 0 20 0 0 0 0 0 76 6
+
IETP-2-109-s 0 0 60 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
IETP-2-111-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
IETP-2-112-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
IETP-2-113-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: IET-1s-BSW blok obowiązkowy ścieżki Systemy Wbudowane, sem.1

 
IETP-2-101-s 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
-
IETP-2-102-s 30 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 54 3
-
IETP-2-103-s 30 0 16 12 0 0 0 0 0 0 0 58 4
+
IETP-2-105-s 30 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IETP-2-108-s 30 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 54 4
+
IETP-2-110-s 30 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 58 5
+

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

2
 
IETP-2-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Przedmiot HS

2
 
IETP-2-202-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: IET-Ścieżka Dyplomowania, sem. 2


Zasady wyboru grup/modułów: Deklarację wyboru ścieżki dyplomowania należy złożyć przed podjęciem zajęć na I semestrze studiów

26
 

Blok przedmiotów obieralnych: IET-2s-SU ścieżka Sieci i Usługi, sem.2

 

Blok przedmiotów obieralnych: IET-2s-BSU blok obowiązkowy ścieżki Sieci i Usługi, sem.2

 
IETP-2-203-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
IETP-2-209-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IETP-2-212-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
IETP-2-215-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
IETP-2-216-s 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 26 2
-
IETP-2-218-s 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: IET-2s-BSU przedmioty obieralne ścieżki Sieci i Usługi, sem.2


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać 2 moduły

 
IETP-2-219-s 0 0 18 22 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
IETP-2-220-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
IETP-2-221-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
IETP-2-222-s 14 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IETP-2-223-s 10 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
IETP-2-224-s 8 0 18 26 0 0 0 0 0 0 0 52 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: IET-2s-SW ścieżka Systemy Wbudowane, sem.2

 

Blok przedmiotów obieralnych: IET-2s-BSW przedmioty obieralne ścieżki Systemy Wbudowane, sem.2


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać 5 modułów

 
IETP-2-201-s 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-
IETP-2-204-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IETP-2-225-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IETP-2-227-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IETP-2-228-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IETP-2-229-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IETP-2-230-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: IET-2s-BSW blok obowiązkowy ścieżki Systemy Wbudowane, sem.2

 
IETP-2-205-s 30 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 58 4
+
IETP-2-210-s 30 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 58 4
+
IETP-2-211-s 16 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

20
 
IETP-2-302-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: IET-Ścieżka Dyplomowania, sem. 3


Zasady wyboru grup/modułów: Deklarację wyboru ścieżki dyplomowania należy złożyć przed podjęciem zajęć na I semestrze studiów

10
 

Blok przedmiotów obieralnych: IET-3s-SU ścieżka Sieci i Usługi, sem.3

 

Blok przedmiotów obieralnych: IET-3s-BSU przedmioty obieralne ścieżki Sieci i Usługi, sem.3


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać 2 moduły.

 
IETP-2-307-s 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
IETP-2-311-s 30 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 58 3
-
IETP-2-313-s 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
IETP-2-314-s 8 0 0 15 0 22 0 0 0 0 0 45 3
-
IETP-2-315-s 0 0 0 30 0 28 0 0 0 0 0 58 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: IET-3s-BSU blok obowiązkowy ścieżki Sieci i Usługi, sem.3

 
IETP-2-306-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: IET-3s-SW ścieżka Systemy Wbudowane, sem.3

 

Blok przedmiotów obieralnych: IET-3s-BSW przedmioty obieralne ścieżki Systemy Wbudowane, sem.3


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać 2 moduły

 
IETP-2-303-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IETP-2-304-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IETP-2-305-s 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-
IETP-2-308-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IETP-2-309-s 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-
IETP-2-310-s 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-
IETP-2-312-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: IET-3s-BSW blok obowiązkowy ścieżki Systemy Wbudowane, sem.3

 
IETP-2-301-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2341