Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 78/2019 z dnia 29-05-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżki dyplomowania 1

30
 

Blok przedmiotów obieralnych: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja 1

 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny COiK II stopień I semestr (1 z puli)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 moduł z puli

 
SENR-2-107-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-113-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-133-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok COiK semestr 1


Zasady wyboru grup/modułów: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-101-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
SENR-2-102-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SENR-2-103-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-104-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
SENR-2-105-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-106-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
SENR-2-111-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-112-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Energetyka jądrowa 1

 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok EJ semestr 1


Zasady wyboru grup/modułów: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-108-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
SENR-2-109-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SENR-2-110-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SENR-2-114-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
SENR-2-116-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SENR-2-117-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
SENR-2-118-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-120-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SENR-2-121-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny EJ semestr 1


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera 1 z puli

 
SENR-2-115-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów w Językch Obcych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
SENR-2-119-s 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Modelowanie komputerowe w energetyce 1

 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok MKwE semestr 1


Zasady wyboru grup/modułów: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-122-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SENR-2-123-s 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 2
+
SENR-2-124-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-125-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
SENR-2-126-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SENR-2-127-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SENR-2-128-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Blok przedmiotów obieralnych: Systemy magazynowania i konwersji energii dla e-mobility 1

 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok SMiKE semestr 1

 
SENR-2-129-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-130-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-131-s 15 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SENR-2-132-s 15 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SENR-2-134-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SENR-2-135-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
+
SENR-2-136-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SENR-2-137-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-138-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne 1

 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok SMiUE semestr 1


Zasady wyboru grup/modułów: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-139-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
SENR-2-140-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SENR-2-141-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-142-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-145-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SENR-2-146-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
SENR-2-147-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
SENR-2-149-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny SMiUE II stopień I semestr (1 z puli)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 moduł z puli

 
SENR-2-143-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-144-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-148-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne 1

 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok USiSE semestr 1


Zasady wyboru grup/modułów: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-150-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
SENR-2-151-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SENR-2-152-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-153-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-157-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SENR-2-158-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SENR-2-159-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny EN II stopień I semestr (1 z puli)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 moduł z puli modułów sem. 1

 
SENR-2-154-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-155-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-156-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: język obcy Energetyka II st.


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

2
 
SENR-2-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SENR-2-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SENR-2-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SENR-2-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SENR-2-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżki dyplomowania 2

30
 

Blok przedmiotów obieralnych: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja 2

 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok COiK semestr 2


Zasady wyboru grup/modułów: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-201-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-204-s 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 1
-
SENR-2-206-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-207-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
SENR-2-212-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-231-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-232-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
SENR-2-233-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny COiK II stopień II semestr (wybór z puli)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły z puli min. 4 ECTS

 
SENR-2-202-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Biskupski Jacek).
Ventilation systems in sustainable buildings
30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-205-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów w Językch Obcych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
SENR-2-208-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
SENR-2-209-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-221-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-236-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Energetyka jądrowa 2

 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok EJ semestr 2


Zasady wyboru grup/modułów: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-203-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SENR-2-216-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-217-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-218-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
SENR-2-219-s 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 1
-
SENR-2-220-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-222-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SENR-2-225-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Modelowanie komputerowe w energetyce 2

 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny MKwE II stopień II semestr (1 z puli)


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera 1 przedmiot z puli

 
SENR-2-235-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów w Językch Obcych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
SENR-2-237-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Zheng Kun).
Fuels cell technology
0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok MKwE semestr 2


Zasady wyboru grup/modułów: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-229-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-230-s 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 1
-
SENR-2-234-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SENR-2-238-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-239-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-241-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
SENR-2-242-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Systemy magazynowania i konwersji energii dla e-mobility 2

 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny SMiKE II stopień 2 semestr


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty za minimum 4 ECTS

 
SENR-2-256-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-257-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-258-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-259-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny przedmiotów w języku obcym


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmiot za min. 4 ECTS z Uczelnianej Bazy Przedmiotów w Języku Obcym. Przedmiot musi być zaakceptowany przez Opiekuna specjalności.

 
SENR-2-248-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Leszczyński Jacek).
Przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów w Języku Obcym
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok SMiKE semestr 2

 
SENR-2-247-s 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 1
-
SENR-2-249-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-250-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-251-s 15 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-252-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-253-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne 2

 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok SMiUE semestr 2


Zasady wyboru grup/modułów: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-262-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-264-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-265-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-267-s 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 1
-
SENR-2-269-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-270-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
SENR-2-271-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
SENR-2-274-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-277-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny SMiUE II stopień II semestr (wybór z puli)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduł z puli min. 3 ECTS

 
SENR-2-263-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
SENR-2-266-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów w Językch Obcych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
SENR-2-268-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne 2

 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok USiSE semestr 2


Zasady wyboru grup/modułów: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-278-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-279-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SENR-2-281-s 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 1
-
SENR-2-285-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-286-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-287-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SENR-2-289-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny USiSE II stopień II semestr (1 z puli)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 moduł z puli

 
SENR-2-280-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-282-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów w Językch Obcych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
SENR-2-283-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-284-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy (JO2) USiSE


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

 
SENR-2-288-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SENR-2-290-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SENR-2-291-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SENR-2-292-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SENR-2-293-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: EN Blok obieralny dodatkowy 3 semestr


Zasady wyboru grup/modułów: 1 przedmiot z grupy

2
 
SENR-2-328-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-347-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżki dyplomowania 3

30
 

Blok przedmiotów obieralnych: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja 3

 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok COiK semestr 3


Zasady wyboru grup/modułów: wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-301-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-302-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SENR-2-304-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: EN Blok obieralny dodatkowy 3 semestr


Zasady wyboru grup/modułów: 1 przedmiot z grupy

 
SENR-2-305-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-306-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SENR-2-307-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 2
-
SENR-2-308-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Biskupski Jacek).
Systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej
15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-

 
SENR-2-303-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 340 0 500 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Energetyka jądrowa 3

 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok EJ semestr 3


Zasady wyboru grup/modułów: wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-309-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
SENR-2-310-s 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-311-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
SENR-2-317-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: EN Blok obieralny dodatkowy 3 semestr


Zasady wyboru grup/modułów: 1 przedmiot z grupy

 
SENR-2-313-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-314-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SENR-2-315-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 2
-
SENR-2-316-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Biskupski Jacek).
Systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej
15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-

 
SENR-2-312-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 340 0 500 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Modelowanie komputerowe w energetyce 3

 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok MKwE semestr 3


Zasady wyboru grup/modułów: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-318-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
SENR-2-319-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-325-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: EN Blok obieralny dodatkowy 3 semestr


Zasady wyboru grup/modułów: 1 przedmiot z grupy

 
SENR-2-321-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-322-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SENR-2-323-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 2
-
SENR-2-324-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Biskupski Jacek).
Systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej
15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-

 
SENR-2-320-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 340 0 500 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Systemy magazynowania i konwersji energii dla e-mobility 3

 

Blok przedmiotów obieralnych: EN Blok obieralny dodatkowy 3 semestr


Zasady wyboru grup/modułów: 1 przedmiot z bloku, zajęcia z przedmiotu Koło Naukowe mogą zostać zaliczone na jednym z semestrów raz w toku studiów

 
SENR-2-348-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-349-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-350-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Biskupski Jacek).
Systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej
15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-
SENR-2-351-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok SMiKE semestr 3


Zasady wyboru grup/modułów: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-327-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
SENR-2-329-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-330-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

 
SENR-2-326-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 340 0 500 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne 3

 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok SMiUE semestr 3


Zasady wyboru grup/modułów: wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-331-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-333-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
SENR-2-338-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: EN Blok obieralny dodatkowy 3 semestr


Zasady wyboru grup/modułów: 1 przedmiot z grupy

 
SENR-2-334-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-335-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SENR-2-336-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 2
-
SENR-2-337-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Biskupski Jacek).
Systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej
15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-

 
SENR-2-332-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 340 0 500 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne 3

 

Blok przedmiotów obieralnych: EN Blok obieralny dodatkowy 3 semestr


Zasady wyboru grup/modułów: 1 przedmiot z grupy

 
SENR-2-341-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-342-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SENR-2-343-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 2
-
SENR-2-344-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Biskupski Jacek).
Systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej
15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok USiSE semestr 3


Zasady wyboru grup/modułów: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-339-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 340 0 500 20
-
SENR-2-340-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
SENR-2-345-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SENR-2-346-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3980