Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 78/2019 z dnia 29-05-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

6
 
SEOZ-1-104-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-1-105-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Pozostałe podstawowe

15
 
SEOZ-1-101-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 8
+
SEOZ-1-102-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SEOZ-1-103-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok HS sem 1


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduł z oferty dydaktycznej Wydziału Humanistycznego za min. 2 punkty ECTS

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
SEOZ-1-106-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-108-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-109-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-113-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. Kwiek Julian).
Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
SEOZ-1-115-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Żuchowska-Skiba Dorota).
Nowe media i cywilizacja medialna
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-
SEOZ-1-116-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Mamak-Zdanecka Marzena).
Zarządzanie organizacjami
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-117-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Guja Jowita).
Od Tolkiena do D. Browna – literatura popularna w XX i XXI wieku
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: ZO blok obieralny sem 1


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły za min. 6 punktów ECTS

6
 
SEOZ-1-110-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SEOZ-1-111-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SEOZ-1-112-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

7
 
SEOZ-1-204-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SEOZ-1-205-s 15 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Pozostałe podstawowe

16
 
SEOZ-1-201-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 8
+
SEOZ-1-202-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEOZ-1-203-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Wychowanie fizyczne

 
SEOZ-1-206-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy (JO1) semestr 2


Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru jeden moduł z grupy. Blok język obcy realizowany jest w semestrach 2, 3 i 4 studiów. Wybory języka obcego należy dokonac spośród języków umieszczonych w ofercie językowej Studium Języków Obcych

 
Pokaż/ukryj zawartość
SEOZ-1-212-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
SEOZ-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
SEOZ-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
SEOZ-1-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
SEOZ-1-216-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: ZO blok obieralny sem 2


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły za min. 8 punktów ECTS

8
 
SEOZ-1-207-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
SEOZ-1-208-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-209-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
SEOZ-1-210-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-211-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

18
 
SEOZ-1-301-s 30 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
SEOZ-1-302-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEOZ-1-303-s 30 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEOZ-1-304-s
CAD
15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Pozostałe podstawowe

5
 
SEOZ-1-305-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SEOZ-1-306-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Wychowanie fizyczne

 
SEOZ-1-307-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy (JO1) semestr 3


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

 
Pokaż/ukryj zawartość
SEOZ-1-311-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
SEOZ-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
SEOZ-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
SEOZ-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
SEOZ-1-315-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: ZO blok obieralny sem 3


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły za min. 6 punktów ECTS

6
 
SEOZ-1-308-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-309-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SEOZ-1-310-s 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

21
 
SEOZ-1-401-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SEOZ-1-402-s 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SEOZ-1-403-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SEOZ-1-404-s 30 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SEOZ-1-405-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Wychowanie fizyczne

 
SEOZ-1-406-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy (JO1) semestr 4


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

5
 
Pokaż/ukryj zawartość
SEOZ-1-411-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
SEOZ-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
SEOZ-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
SEOZ-1-414-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
SEOZ-1-415-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: ZO blok obieralny sem 4


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły za min. 5 punktów ECTS

5
 
SEOZ-1-407-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-408-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SEOZ-1-409-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-1-410-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

21
 
SEOZ-1-501-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEOZ-1-502-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
SEOZ-1-503-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEOZ-1-504-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: ZO blok obieralny sem 5


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły za łączną ilość 11 punktów ECTS

11
 
SEOZ-1-505-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-506-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SEOZ-1-507-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
SEOZ-1-508-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-1-509-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-510-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

18
 
SEOZ-1-601-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SEOZ-1-602-s 30 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
-
SEOZ-1-603-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
SEOZ-1-604-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-1-605-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: ZO blok obieralny sem 6


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły za min. 10 punktów ECTS

10
 
SEOZ-1-611-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-1-612-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SEOZ-1-613-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-614-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-615-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Praca dyplomowa

15
 
SEOZ-1-701-s 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 225 15
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok HS sem 7

5
 
Pokaż/ukryj zawartość
SEOZ-1-702-s 15 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-1-703-s 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: ZO blok obieralny sem 7


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły za min. 10 punktów ECTS

10
 
SEOZ-1-704-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SEOZ-1-705-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SEOZ-1-706-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SEOZ-1-707-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SEOZ-1-708-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-709-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-710-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-711-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4317