Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 78/2019 z dnia 29-05-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Blok HS sem 1


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego przedmiotu za 2 ECTS

2
 
SEOZ-2-108-s 15 8 0 0 0 7 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-114-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot specjalistyczny JO


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotu za 3 ECTS

3
 
SEOZ-2-109-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SEOZ-2-111-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SEOZ-2-115-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
SEOZ-2-116-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SEOZ-2-117-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok semestr 1


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór bloku zgodnie ze ścieżką dyplomowania EPiZE S1 lub TEO S1

25
 

Blok przedmiotów obieralnych: EPiZE S1


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór ścieżki dyplomowania EPiZE

 

Blok przedmiotów obieralnych: Obieralny EPiZE sem. 1


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów na sumę 4 ECTS

 
SEOZ-2-103-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-106-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-107-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-126-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: EPiZE semestr 1


Zasady wyboru grup/modułów: Wszystkie przedmioty z bloku

 
SEOZ-2-101-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-104-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-2-110-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-112-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEOZ-2-113-s 30 8 0 22 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEOZ-2-128-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SEOZ-2-129-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-130-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-2-131-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEOZ-2-132-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SEOZ-2-133-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-134-s 30 8 0 22 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: TEO S1


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór ścieżki dyplomowania TEO

 

Blok przedmiotów obieralnych: Obieralny TEO sem. 1


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego przedmiotu za 2 ECTS

 
SEOZ-2-102-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-124-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-125-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: TEO semestr 1


Zasady wyboru grup/modułów: Wszystkie przedmioty z bloku

 
SEOZ-2-118-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SEOZ-2-119-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SEOZ-2-120-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-121-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-2-122-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-2-123-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-127-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Blok HS sem 2


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego przedmiotuy za 3 ECTS

3
 
SEOZ-2-203-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-2-204-s 15 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy (JO2)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera język obcy zgodnie z ustaleniami SJO

2
 
SEOZ-2-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SEOZ-2-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SEOZ-2-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SEOZ-2-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok semestr 2


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór zgodnie ze ścieżką dyplomowania

25
 

Blok przedmiotów obieralnych: EPiZE S2


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór ścieżki dyplomowania EPiZE

 

Blok przedmiotów obieralnych: EPiZE semestr 2


Zasady wyboru grup/modułów: Wszystkie przedmioty z bloku

 
SEOZ-2-202-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
SEOZ-2-206-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
+
SEOZ-2-207-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
SEOZ-2-215-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Obieralny EPiZE sem. 2


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów na sumę 8 ECTS

 
SEOZ-2-221-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-2-222-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-223-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
SEOZ-2-224-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: TEO S2


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór ścieżki dyplomowania TEO

 

Blok przedmiotów obieralnych: Obieralny TEO sem. 2


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotu za 3 ECTS

 
SEOZ-2-225-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-2-227-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: TEO semestr 2


Zasady wyboru grup/modułów: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SEOZ-2-216-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
SEOZ-2-217-s 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEOZ-2-218-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
SEOZ-2-219-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SEOZ-2-220-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
SEOZ-2-226-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-2-228-s 7 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok semestr 3

8
 
SEOZ-2-302-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-307-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 160 6
-

Praca dyplomowa

20
 
SEOZ-2-301-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 340 0 500 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny semestr 3


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego przedmiotu za 2 ECTS

2
 
SEOZ-2-303-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-304-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-305-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2085