Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 70/2019 z dnia 29-05-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Fizyka

5
 
JFMD-2-102-s 20 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 65 5
-

Inżynierskie

18
 
JFMD-2-101-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JFMD-2-103-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
JFMD-2-104-s 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 50 4
+
JFMD-2-105-s 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 50 4
-

Pozatechniczne

3
 
JFMD-2-106-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
JFMD-2-108-s 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 14 1
+

Praca dyplomowa

5
 
JFMD-2-107-s 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 150 5
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Fizyka

2
 
JFMD-2-201-s 15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 2
+

Inżynierskie

3
 
JFMD-2-205-s 10 0 20 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Matematyka

3
 
JFMD-2-204-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Pozatechniczne

8
 
JFMD-2-202-s 6 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 15 2
-
JFMD-2-203-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFMD-2-206-s 15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 2
+
JFMD-2-207-s 15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2+


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
JFMD-2-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JFMD-2-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JFMD-2-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JFMD-2-216-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JFMD-2-224-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne FM2 - sem. 2


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmiot za co najmniej 12 ECTS, w tym przedmiot prowadzony języku obcym za 3 ECTS z oferty wydziału bądź ogólnouczelnianej.

12
 

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozatechniczne

3
 
JFMD-2-303-s 18 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+

Praca dyplomowa

22
 
JFMD-2-301-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 2
-
JFMD-2-302-s 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 20
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne HES (E) II


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty obieralne ekonomiczne z oferty uczelnianej o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej od 3.

3
 
JFMD-2-306-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFMD-2-307-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne FM2 - sem. 3


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmiot za co najmniej 2 ECTS

2
 

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Fizyka

24
 
JFMD-2-013-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFMD-2-014-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFMD-2-016-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFMD-2-018-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JFMD-2-019-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 5
+
JFMD-2-025-s 20 0 0 16 0 4 0 0 0 0 0 40 3
-

Inżynierskie

64
 
JFMD-2-004-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
JFMD-2-005-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
JFMD-2-006-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
JFMD-2-007-s 15 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 33 3
-
JFMD-2-008-s 15 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 29 3
+
JFMD-2-009-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFMD-2-010-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFMD-2-011-s 30 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 51 4
+
JFMD-2-012-s 12 0 15 6 0 0 0 0 0 0 0 33 2
-
JFMD-2-015-s 22 0 15 0 8 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFMD-2-017-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
JFMD-2-020-s 15 0 12 6 0 0 0 15 0 0 0 48 4
-
JFMD-2-021-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFMD-2-023-s 20 0 15 8 0 0 0 0 0 0 0 43 3
-
JFMD-2-026-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JFMD-2-027-s 20 0 25 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JFMD-2-028-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFMD-2-029-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JFMD-2-030-s 15 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 60 5
-

Matematyka

4
 
JFMD-2-022-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
-

Pozatechniczne

15
 
JFMD-2-001-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 5
+
JFMD-2-002-s 22 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 28 3
-
JFMD-2-003-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFMD-2-024-s 30 0 20 0 0 8 0 0 0 0 0 58 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2347