Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 70/2019 z dnia 29-05-2019 , treść Uchwały

Według rankingu kierunków studiów „Perspektywy” (2016) studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej zostały sklasyfikowane na trzecim miejscu w kraju w kategorii „fizyka i astronomia” (w grupie kierunków ścisłych).

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

8
 
JFTC-1-104-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 8
+

Inżynierskie

5
 
JFTC-1-101-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Matematyka

14
 
JFTC-1-102-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 7
+
JFTC-1-103-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+

Wychowanie fizyczne

 
JFTC-1-106-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

8
 
JFTC-1-203-s 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 8
+

Inżynierskie

9
 
JFTC-1-201-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
-
JFTC-1-205-s 15 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Matematyka

6
 
JFTC-1-202-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+

Pozostałe podstawowe

7
 
JFTC-1-204-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+

Wychowanie fizyczne

 
JFTC-1-213-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

 
Pokaż/ukryj zawartość
JFTC-1-206-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
JFTC-1-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
JFTC-1-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
JFTC-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
JFTC-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne HES (E) I


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych humanistyczno-społecznych z oferty uczelnianej o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 3.

3
 
Pokaż/ukryj zawartość
JFTC-1-210-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-1-214-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 3
-
JFTC-1-215-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-1-216-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

10
 
JFTC-1-302-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 6
+
JFTC-1-305-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Inżynierskie

15
 
JFTC-1-303-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-1-306-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
-
JFTC-1-308-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Matematyka

5
 
JFTC-1-301-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Wychowanie fizyczne

 
JFTC-1-311-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

 
Pokaż/ukryj zawartość
JFTC-1-304-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
JFTC-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
JFTC-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
JFTC-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
JFTC-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

3
 
JFTC-1-406-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Inżynierskie

15
 
JFTC-1-401-s 30 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
JFTC-1-404-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
-
JFTC-1-407-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Matematyka

5
 
JFTC-1-402-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2 (E)


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z bloku

5
 
Pokaż/ukryj zawartość
JFTC-1-405-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
JFTC-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
JFTC-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
JFTC-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
JFTC-1-419-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne HES (HS) I


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 2.

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
JFTC-1-403-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-1-408-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-1-410-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-1-413-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-1-414-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-1-415-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-1-416-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-1-417-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

13
 
JFTC-1-501-s 30 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFTC-1-502-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFTC-1-504-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Inżynierskie

7
 
JFTC-1-503-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 7
+

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne FT1 - sem. 5


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły za co najmniej 9 ECTS, w tym przedmiot w całości prowadzony w języku obcym, za który może uzyskać co najmniej 3 ECTS.

9
 

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

4
 
JFTC-1-601-s 30 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Inżynierskie

15
 
JFTC-1-602-s 30 15 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 51 4
+
JFTC-1-605-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 160 6
-
JFTC-1-607-s 30 0 33 12 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok tematyczny BT6


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dwa z czterech bloków tematycznych:

  • Badania i monitoring środowiska
  • Oddziaływania i detekcja cząstek
  • Nowoczesne materiały i technolgie
  • Symulacjie komputerowe w fizyce i technice
12
 

Blok przedmiotów obieralnych: Badania i monitoring środowiska (sem.6)

 
JFTC-1-603-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
JFTC-1-606-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Blok przedmiotów obieralnych: Nowoczesne materiały i technologie (sem.6)

 
JFTC-1-609-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
JFTC-1-616-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Blok przedmiotów obieralnych: Oddziaływania i detekcja cząstek (sem.6)

 
JFTC-1-604-s 26 6 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 46 3
+
JFTC-1-608-s 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Symulacje komputerowe w fizyce i technice (sem.6)

 
JFTC-1-610-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
JFTC-1-611-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Praca dyplomowa

15
 
JFTC-1-702-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok tematyczny BT7


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dwa z czterech bloków tematycznych, będące kontynuacją bloków z semestru szóstego.

16
 

Blok przedmiotów obieralnych: Badania i monitoring środowiska (sem.7)

 
JFTC-1-703-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-1-704-s 15 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Nowoczesne materiały i technologie (sem.7)

 
JFTC-1-707-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-1-708-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Oddziaływania i detekcja cząstek (sem.7)

 
JFTC-1-705-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-1-706-s 18 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Symulacje komputerowe w fizyce i technice (sem.7)

 
JFTC-1-701-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
JFTC-1-709-s 18 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

68
 
JFTC-1-003-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JFTC-1-004-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JFTC-1-011-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-1-013-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-1-015-s 15 0 21 0 0 4 0 0 0 0 0 0 40 4
-
JFTC-1-022-s 30 0 16 0 0 0 0 12 0 0 0 0 58 4
+
JFTC-1-023-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JFTC-1-025-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JFTC-1-026-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JFTC-1-027-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-1-031-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JFTC-1-033-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFTC-1-036-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
JFTC-1-037-s 16 0 16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 40 4
+
JFTC-1-040-s 4 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 28 2
-
JFTC-1-044-s 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-1-045-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-1-046-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFTC-1-047-s 26 6 8 6 0 14 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Inżynierskie

92
 
JFTC-1-001-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-1-002-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-1-006-s 15 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JFTC-1-007-s 15 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 43 4
-
JFTC-1-010-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JFTC-1-012-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-1-014-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFTC-1-016-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 0 57 6
-
JFTC-1-017-s 30 0 45 0 15 0 0 0 0 0 0 0 90 7
-
JFTC-1-018-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
JFTC-1-019-s 20 0 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JFTC-1-021-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JFTC-1-024-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-1-032-s 30 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 51 4
+
JFTC-1-034-s 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-1-035-s 22 0 15 0 8 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-1-039-s 15 0 12 6 0 0 0 15 0 0 0 0 48 4
-
JFTC-1-041-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JFTC-1-042-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JFTC-1-043-s 10 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
-

Matematyka

7
 
JFTC-1-008-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JFTC-1-029-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JFTC-1-038-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

2
 
JFTC-1-030-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 5882