Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 70/2019 z dnia 29-05-2019 , treść Uchwały

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Fizyka

12
 
JFTC-2-101-s 45 30 0 0 0 15 0 0 0 0 0 90 8
+
JFTC-2-104-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 4
-

Inżynierskie

14
 
JFTC-2-102-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
-
JFTC-2-103-s 15 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 55 4
+
JFTC-2-105-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-

Pozatechniczne

2
 
JFTC-2-106-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Inżynierskie

10
 
JFTC-2-202-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFTC-2-214-s 30 0 45 0 15 0 0 0 0 0 0 90 7
-

Praca dyplomowa

5
 
JFTC-2-204-s 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 150 5
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2+


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
JFTC-2-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JFTC-2-206-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JFTC-2-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JFTC-2-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JFTC-2-223-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne HES (E) II


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty obieralne ekonomiczne z oferty uczelnianej o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej od 3.

3
 
JFTC-2-220-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-2-221-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne HES (HS) II


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty obieralne humanistyczno-społecznych z oferty uczelnianej o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej od 2.

2
 
JFTC-2-203-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-2-207-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-2-208-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-2-211-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-2-212-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne FT2 - sem. 2


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty obieralne o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej od 10, w tym przedmiot w całości prowadzony w języku obcym, za który może uzyskać co najmniej 3 ECTS.

10
 

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Praca dyplomowa

25
 
JFTC-2-301-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 5
-
JFTC-2-303-s 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 20
+

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne FT2 - sem. 3


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty obieralne o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej od 5.

5
 

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Fizyka

93
 
JFTC-2-010-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-2-011-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
JFTC-2-012-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 4
-
JFTC-2-013-s 28 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 56 4
+
JFTC-2-014-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-
JFTC-2-015-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-2-016-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
JFTC-2-017-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 4
+
JFTC-2-018-s 30 0 15 0 0 0 6 0 0 0 0 51 4
+
JFTC-2-019-s 10 0 0 0 0 10 0 30 0 0 0 50 5
+
JFTC-2-022-s 25 0 0 8 0 12 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-2-023-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
JFTC-2-025-s 30 0 10 0 0 5 0 0 0 0 0 45 3
+
JFTC-2-030-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-2-038-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-2-044-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFTC-2-049-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JFTC-2-050-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JFTC-2-051-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JFTC-2-061-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
JFTC-2-062-s 16 0 16 0 0 0 0 8 0 0 0 40 4
+
JFTC-2-064-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFTC-2-065-s 4 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 28 2
-
JFTC-2-066-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JFTC-2-071-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Inżynierskie

84
 
JFTC-2-007-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFTC-2-008-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-2-009-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFTC-2-024-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JFTC-2-029-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 6
-
JFTC-2-031-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-2-034-s 15 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JFTC-2-035-s 15 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 43 4
-
JFTC-2-039-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-2-045-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 6
-
JFTC-2-052-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-2-056-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-2-057-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
-
JFTC-2-058-s 30 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 51 4
+
JFTC-2-060-s 22 0 15 0 8 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-2-063-s 15 0 12 6 0 0 0 15 0 0 0 48 4
-
JFTC-2-068-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFTC-2-069-s 15 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 29 3
+
JFTC-2-070-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JFTC-2-072-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Matematyka

3
 
JFTC-2-028-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Pozostałe podstawowe

13
 
JFTC-2-042-s 30 0 20 0 0 8 0 0 0 0 0 58 5
-
JFTC-2-043-s 22 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 28 3
-
JFTC-2-055-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Elektronika i systemy detekcyjne

 
JFTC-2-026-s 45 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 90 7
+
JFTC-2-027-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-2-036-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFTC-2-046-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
JFTC-2-047-s 20 0 25 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JFTC-2-067-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Blok przedmiotów obieralnych: Fizyka cząstek elementarnych

 
JFTC-2-001-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-2-002-s 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
JFTC-2-003-s 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
JFTC-2-004-s 30 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 44 4
-
JFTC-2-005-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JFTC-2-006-s 20 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
JFTC-2-033-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-2-040-s 16 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
JFTC-2-048-s 15 0 21 0 0 4 0 0 0 0 0 40 4
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4039