Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

16
 
DGIK-2-106-GI-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGIK-2-107-GI-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5 0 65 3
+
DGIK-2-108-GI-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGIK-2-110-GI-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
DGIK-2-111-GI-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Matematyka

2
 
DGIK-2-101-GI-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

11
 
DGIK-2-102-GI-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DGIK-2-103-GI-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGIK-2-104-GI-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DGIK-2-105-GI-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Przedmiot HS

1
 
DGIK-2-112-GI-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

19
 
DGIK-2-204-GI-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
DGIK-2-205-GI-s 30 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
DGIK-2-206-GI-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
DGIK-2-207-GI-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-2-208-GI-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGIK-2-209-GI-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
DGIK-2-210-GI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

11
 
DGIK-2-201-GI-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGIK-2-202-GI-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
DGIK-2-203-GI-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

5
 
DGIK-2-301-GI-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGIK-2-303-GI-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
DGIK-2-304-GI-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Praca dyplomowa

20
 
DGIK-2-302-GI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Przedmiot HS

5
 
DGIK-2-305-GI-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 935