Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

6
 
BGFI-1-102-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Inżynierskie

6
 
BGFI-1-106-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 2
-
BGFI-1-107-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-109-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Matematyka

6
 
BGFI-1-101-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Pozostałe podstawowe

12
 
BGFI-1-103-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGFI-1-104-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-105-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+
BGFI-1-108-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

6
 
BGFI-1-202-s 45 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Inżynierskie

7
 
BGFI-1-204-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGFI-1-205-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BGFI-1-207-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Matematyka

6
 
BGFI-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Pozatechniczne

 
BGFI-1-206-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
WF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Pozostałe podstawowe

11
 
BGFI-1-203-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+
BGFI-1-208-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2; semestr 1/3


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BGFI-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGFI-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGFI-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGFI-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGFI-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

7
 
BGFI-1-303-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGFI-1-311-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Matematyka

6
 
BGFI-1-301-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Pozatechniczne

 
BGFI-1-306-s
WF
0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-

Pozostałe podstawowe

10
 
BGFI-1-302-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGFI-1-304-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny 1, III semestr Geofizyka


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

2
 
BGFI-1-307-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-318-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2; semestr 2/3


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BGFI-1-305-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGFI-1-319-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGFI-1-320-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGFI-1-321-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGFI-1-322-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny 2, III semestr Geofizyka


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł (A lub B)

5
 

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

16
 
BGFI-1-401-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-402-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
BGFI-1-403-s 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
BGFI-1-404-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Pozatechniczne

 
BGFI-1-407-s
WF
0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-

Pozostałe podstawowe

2
 
BGFI-1-405-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny 3, IV semestr Geofizyka


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

3
 
BGFI-1-408-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGFI-1-409-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2; semestr 3/3


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

5
 
BGFI-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGFI-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGFI-1-414-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGFI-1-415-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGFI-1-417-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny 4, IV semestr Geofizyka


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać kontunuację modułu A lub B z semestru III

4
 

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł A - Techniki programowania - cz. II

 
BGFI-1-412-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-416-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł B - Komputerowe wspomaganie przetwarzania danych - cz. II

 
BGFI-1-413-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-419-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

22
 
BGFI-1-502-s 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
BGFI-1-503-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
BGFI-1-504-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGFI-1-505-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGFI-1-506-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

4
 
BGFI-1-507-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BGFI-1-508-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny 5, V semestr Geofizyka


Zasady wyboru grup/modułów: Należy jeden moduł C lub D

4
 

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł C - Interpretacja w geofizyce poszukiwawczej

 
BGFI-1-501-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-511-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł D - Interpretacja w geofizyce inżynierskiej

 
BGFI-1-509-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-515-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

15
 
BGFI-1-601-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
BGFI-1-606-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-
BGFI-1-607-s 45 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
BGFI-1-609-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny 6, VI semestr Geofizyka


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

2
 
BGFI-1-603-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-604-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny 7, VI semestr Geofizyka


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

3
 
BGFI-1-608-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGFI-1-610-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny 8, VI semestr Geofizyka


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

3
 
BGFI-1-611-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGFI-1-612-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny 9, VI semestr Geofizyka


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

2
 
BGFI-1-614-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-615-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny przedmiów humanistycznych i ekonomicznych 6 poziom


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden przedmiot z modułu E (przedmioty ekonomiczne) oraz jeden przedmiot z modułu F (przedmioty humanistyczne)

5
 

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł E - blok przedmiotów ekonomicznych


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z przedmiotów ekonomicznych podanych w module

 
BGFI-1-605-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGFI-1-613-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł F - blok przedmiotów humanistycznych


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden przedmiot humanistyczny z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

 
BGFI-1-602-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
przedmiot wybierany z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Praca dyplomowa

16
 
BGFI-1-707-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-
BGFI-1-708-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny 11, VII semestr Geofizyka


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

3
 
BGFI-1-703-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGFI-1-705-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny 12, VII semestr Geofizyka


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

2
 
BGFI-1-701-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-704-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny 10, VII semestr Geofizyka


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł (E lub F)

9
 

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł G - Interpretacja w geofizyce poszukiwawczej

 
BGFI-1-702-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
BGFI-1-706-s 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
BGFI-1-709-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
BGFI-1-710-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł H - Interpretacja w geofizyce inżynierskiej

 
BGFI-1-711-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
BGFI-1-712-s 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
BGFI-1-713-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
BGFI-1-714-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3970