Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Inżynierskie

23
 
BGFI-2-101-AG-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
BGFI-2-102-AG-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
BGFI-2-103-AG-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGFI-2-104-AG-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-
BGFI-2-105-AG-s 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+
BGFI-2-107-AG-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Pozostałe podstawowe

7
 
BGFI-2-109-AG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-2-110-AG-s 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Inżynierskie

28
 
BGFI-2-201-AG-s 15 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 60 4
-
BGFI-2-202-AG-s 15 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 60 4
-
BGFI-2-203-AG-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGFI-2-204-AG-s 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+
BGFI-2-205-AG-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGFI-2-208-AG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BGFI-2-209-AG-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Pozatechniczne

2
 
BGFI-2-207-AG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Inżynierskie

3
 
BGFI-2-310-AG-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Praca dyplomowa

21
 
BGFI-2-304-AG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
BGFI-2-305-AG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Elective Block (humanistic), III semester of Applied Geophysics


Zasady wyboru grup/modułów: Choose only one class

2
 
BGFI-2-303-AG-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. Mueller Klaus).
Elective module from AGH UST International Courses Base
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Elective Block, III semester of Applied Geophysics


Zasady wyboru grup/modułów: Choose only one class

2
 
BGFI-2-301-AG-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BGFI-2-306-AG-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Elective block: The subject of foreign language


Zasady wyboru grup/modułów: Choose only one class

2
 
BGFI-2-307-AG-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 2
-
BGFI-2-309-AG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1215