Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Inżynierskie

23
 
BGFI-2-101-GS-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BGFI-2-103-GS-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
BGFI-2-104-GS-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGFI-2-105-GS-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
BGFI-2-106-GS-s 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+
BGFI-2-110-GS-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Pozostałe podstawowe

7
 
BGFI-2-108-GS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-2-109-GS-s 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Inżynierskie

26
 
BGFI-2-201-GS-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGFI-2-202-GS-s 15 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 60 4
-
BGFI-2-204-GS-s 15 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 60 4
-
BGFI-2-205-GS-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGFI-2-207-GS-s 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+
BGFI-2-211-GS-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Pozatechniczne

2
 
BGFI-2-208-GS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język Obcy B2+


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+ w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BGFI-2-203-GS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGFI-2-210-GS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGFI-2-212-GS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGFI-2-213-GS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGFI-2-214-GS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Inżynierskie

3
 
BGFI-2-310-GS-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Pozostałe podstawowe

1
 
BGFI-2-306-GS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-

Praca dyplomowa

20
 
BGFI-2-307-GS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny (przedmiot obcojęzyczny)


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

2
 
BGFI-2-308-GS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
BGFI-2-309-GS-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny (przedmioty humanistyczne) II stopien


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

2
 
BGFI-2-302-GS-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot wybierany z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny, III semestr Geofizyka, Geofizyka stosowana


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jednen moduł

2
 
BGFI-2-301-GS-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BGFI-2-304-GS-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1335