Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Informatyka

7
 
DGEI-1-104-s 0 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGEI-1-107-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Matematyka

12
 
DGEI-1-108-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
DGEI-1-109-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Pozatechniczne

2
 
DGEI-1-101-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

10
 
DGEI-1-102-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGEI-1-103-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DGEI-1-105-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Wychowanie fizyczne

 
DGEI-1-110-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Informatyka

10
 
DGEI-1-203-s 15 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 55 4
-
DGEI-1-214-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Inżynierskie

2
 
DGEI-1-201-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Matematyka

6
 
DGEI-1-213-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Pozatechniczne

1
 
DGEI-1-211-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Pozostałe podstawowe

10
 
DGEI-1-202-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DGEI-1-204-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Wychowanie fizyczne

 
DGEI-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy - zaliczenie


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł z listy

 
DGEI-1-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
DGEI-1-206-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
DGEI-1-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
DGEI-1-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
DGEI-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

6
 
DGEI-1-313-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Informatyka

6
 
DGEI-1-310-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Inżynierskie

6
 
DGEI-1-302-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-1-303-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Pozatechniczne

1
 
DGEI-1-311-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Pozostałe podstawowe

9
 
DGEI-1-301-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DGEI-1-304-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Wychowanie fizyczne

 
DGEI-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy - zaliczenie


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł z listy

 
DGEI-1-305-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
DGEI-1-306-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
DGEI-1-307-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
DGEI-1-308-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
DGEI-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

6
 
DGEI-1-412-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Inżynierskie

18
 
DGEI-1-402-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-1-403-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-1-404-s 20 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 65 6
+
DGEI-1-405-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-1-406-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Pozostałe podstawowe

3
 
DGEI-1-401-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy - egzamin


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł z listy

5
 
DGEI-1-407-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
DGEI-1-408-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
DGEI-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
DGEI-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
DGEI-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

17
 
DGEI-1-501-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-1-502-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
DGEI-1-503-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DGEI-1-504-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok modułów obieralnych - V semestr


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z poniższych bloków modułów

12
 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok modułów z zakresu obiektów infrastrukturalnych


Zasady wyboru grup/modułów: Student, wybierając blok, wybiera wszystkie jego moduły

 
DGEI-1-508-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGEI-1-509-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGEI-1-510-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok modułów z zakresu planowania i projektowania przestrzennego


Zasady wyboru grup/modułów: Student, wybierając blok, wybiera wszystkie jego moduły

 
DGEI-1-505-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGEI-1-506-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGEI-1-507-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

6
 
DGEI-1-601-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGEI-1-602-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Pozatechniczne

2
 
DGEI-1-603-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Praktyka zawodowa

4
 
DGEI-1-620-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok modułów obieralnych w języku obcym


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 moduł z listy.

3
 
DGEI-1-604-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGEI-1-605-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGEI-1-606-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGEI-1-607-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGEI-1-608-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGEI-1-609-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok modułów obieralnych z zakresu programowania w GIS


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 moduł z listy.

4
 
DGEI-1-610-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DGEI-1-611-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DGEI-1-612-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DGEI-1-613-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok modułów obieralnych - VI semestr


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z poniższych bloków modułów

12
 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok modułów z zakresu GIS


Zasady wyboru grup/modułów: Student, wybierając blok, wybiera wszystkie jego moduły

 
DGEI-1-617-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGEI-1-618-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGEI-1-619-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok modułów z zakresu przetwarzania danych


Zasady wyboru grup/modułów: Student, wybierając blok, wybiera wszystkie jego moduły

 
DGEI-1-614-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGEI-1-615-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGEI-1-616-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Praca dyplomowa

16
 
DGEI-1-709-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-
DGEI-1-710-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok modułów obieralnych - VII semestr


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dwa z poniższych bloków modułów

14
 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok modułów z zakresu geoinformacji w obszarach przemysłowych


Zasady wyboru grup/modułów: Student, wybierając blok, wybiera wszystkie jego moduły

 
DGEI-1-707-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-1-708-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok modułów z zakresu geoinformacji w obszarach zurbanizowanych


Zasady wyboru grup/modułów: Student, wybierając blok, wybiera wszystkie jego moduły

 
DGEI-1-704-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGEI-1-705-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-1-706-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok modułów z zakresu modelowania informacji o środowisku


Zasady wyboru grup/modułów: Student, wybierając blok, wybiera wszystkie jego moduły

 
DGEI-1-701-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-1-702-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGEI-1-703-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3960