Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Matematyka

11
 
BGIN-1-101-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 6
+
BGIN-1-102-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Pozatechniczne

 
BGIN-1-106-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Pozostałe podstawowe

17
 
BGIN-1-104-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
BGIN-1-107-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-
BGIN-1-109-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-1-110-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny (przedmioty humanistyczno-społeczne) I stopien


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolny przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

2
 
BGIN-1-105-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Bała Justyna).
przedmiot wybierany z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

6
 
BGIN-1-206-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Matematyka

8
 
BGIN-1-208-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGIN-1-210-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Pozatechniczne

 
BGIN-1-201-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Pozostałe podstawowe

13
 
BGIN-1-209-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGIN-1-213-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-214-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-216-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny (przedmioty społeczno-prawne) I stopien


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden przedmiot

3
 
BGIN-1-211-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGIN-1-212-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2; semestr 1/3


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BGIN-1-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGIN-1-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGIN-1-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGIN-1-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGIN-1-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

6
 
BGIN-1-306-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Pozatechniczne

 
BGIN-1-301-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Pozostałe podstawowe

24
 
BGIN-1-308-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+
BGIN-1-309-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-310-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+
BGIN-1-311-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-312-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-313-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGIN-1-315-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2; semestr 2/3


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BGIN-1-303-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGIN-1-304-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGIN-1-305-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGIN-1-307-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGIN-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Pozostałe podstawowe

25
 
BGIN-1-405-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BGIN-1-407-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGIN-1-408-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-409-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGIN-1-410-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 3
-
BGIN-1-411-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGIN-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2; semestr 3/3


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

5
 
BGIN-1-402-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGIN-1-403-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGIN-1-404-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGIN-1-406-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGIN-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Pozostałe podstawowe

15
 
BGIN-1-501-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGIN-1-502-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
BGIN-1-503-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
BGIN-1-504-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BGIN-1-505-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny, V semestr Geoinformatyka


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

15
 

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł 2A, V semestr Geoinformatyka

 
BGIN-1-506-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-1-507-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BGIN-1-508-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-1-509-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł 2B, V semestr Geoinformatyka

 
BGIN-1-510-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-1-511-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-1-512-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGIN-1-513-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Pozostałe podstawowe

18
 
BGIN-1-601-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BGIN-1-602-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-603-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+
BGIN-1-604-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BGIN-1-605-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BGIN-1-606-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny, VI semestr Geoinformatyka


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

12
 

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł 3A, VI semestr Geoinformatyka

 
BGIN-1-607-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BGIN-1-608-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-609-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-610-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł 3B, VI semestr Geoinformatyka

 
BGIN-1-611-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-612-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-613-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-614-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Pozostałe podstawowe

15
 
BGIN-1-702-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny, VII semestr Geoinformatyka


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

15
 

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł 4A, VII semestr Geoinformatyka

 
BGIN-1-701-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-
BGIN-1-704-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-705-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-1-706-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGIN-1-712-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł 4B, VII semestr Geoinformatyka

 
BGIN-1-707-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BGIN-1-708-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGIN-1-709-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-710-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-1-711-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4035