Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

30
 
BGIN-2-101-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BGIN-2-103-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-2-105-s 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 90 4
-
BGIN-2-107-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
BGIN-2-108-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-
BGIN-2-110-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
BGIN-2-111-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Humanistyczno-społeczne


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera dowolny przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

2
 
BGIN-2-202-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Zamojska-Król Malwina).
Przedmiot humanistyczny z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język Obcy B2+


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+ w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BGIN-2-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGIN-2-220-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGIN-2-222-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGIN-2-223-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGIN-2-224-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny II semestr Geoinformatyka


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać moduł B1 lub B2

26
 

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł B1, Oprogramowanie i bazy danych w geoinformatyce

 
BGIN-2-203-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
BGIN-2-204-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
BGIN-2-205-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-2-207-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BGIN-2-208-s 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BGIN-2-213-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł B2, Modelowania i systemy geoinformatyczne

 
BGIN-2-214-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
BGIN-2-215-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-2-216-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BGIN-2-217-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
BGIN-2-218-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGIN-2-219-s 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozatechniczne

3
 
BGIN-2-306-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Pozostałe podstawowe

5
 
BGIN-2-302-s 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60 3
-
BGIN-2-303-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa

22
 
BGIN-2-301-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
BGIN-2-305-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1470