Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

8
 
BGES-1-103-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-104-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-106-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Matematyka

9
 
BGES-1-101-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Pozostałe podstawowe

12
 
BGES-1-102-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
BGES-1-105-s 30 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 75 6
+

Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych

1
 
BGES-1-107-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

6
 
BGES-1-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Inżynierskie

3
 
BGES-1-204-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Matematyka

9
 
BGES-1-201-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Pozostałe podstawowe

12
 
BGES-1-203-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
+
BGES-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 6
-

Wychowanie fizyczne

 
BGES-1-207-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2; semestr 1/3


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BGES-1-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGES-1-206-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGES-1-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGES-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGES-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

6
 
BGES-1-305-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Cieślak Jakub).
Fizyka II
30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 60 6
+

Inżynierskie

9
 
BGES-1-303-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-306-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Pozostałe podstawowe

15
 
BGES-1-304-s 30 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 75 6
+
BGES-1-307-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-
BGES-1-310-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Wychowanie fizyczne

 
BGES-1-302-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2; semestr 2/3


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BGES-1-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGES-1-308-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGES-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGES-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGES-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

2
 
BGES-1-411-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
+

Pozostałe podstawowe

21
 
BGES-1-401-s 30 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 75 5
+
BGES-1-403-s 45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGES-1-404-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 5
-
BGES-1-412-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych

2
 
BGES-1-409-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Wychowanie fizyczne

 
BGES-1-402-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2; semestr 3/3


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

5
 
BGES-1-406-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGES-1-407-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGES-1-408-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGES-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGES-1-414-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Pozostałe podstawowe

19
 
BGES-1-501-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-505-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-506-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGES-1-538-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BGES-1-539-s 45 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 90 6
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne_ semestr 5


Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać jeden przedmiot za 5 ECTS z egzaminem i 2 przedmioty za 3 ECTS

11
 
BGES-1-502-s 15 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-508-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-509-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-510-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-511-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-512-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-513-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-515-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

5
 
BGES-1-601-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
BGES-1-603-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+

Pozostałe podstawowe

4
 
BGES-1-602-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BGES-1-607-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 2
-

Praktyka zawodowa

4
 
BGES-1-629-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot w języku angielskim obieralny


Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać jeden przedmiot z listy ogłoszonej przez Dziekana

3
 
BGES-1-608-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGES-1-609-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGES-1-611-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGES-1-618-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne_ semestr 6


Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać jeden przedmiot za 5 ECTS z egzaminem i 2 przedmioty za 3 ECTS

11
 
BGES-1-605-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-610-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-612-s 15 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-613-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-614-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-615-s 0 0 30 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-616-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-617-s 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych


Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać jeden przedmiot

3
 
BGES-1-604-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-1-606-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Praca dyplomowa

15
 
BGES-1-738-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne_ semestr 7


Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać jeden moduł za 5 ECTS z egzaminem, dwa moduły za 4 ECTS i jeden moduł za 2 ECTS

15
 
BGES-1-701-s 15 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-702-s 15 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-703-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-704-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGES-1-705-s 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 4
-
BGES-1-706-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGES-1-707-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 4
-
BGES-1-714-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGES-1-716-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGES-1-717-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGES-1-718-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGES-1-719-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4335