Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Inżynierskie

18
 
BGES-2-102-GI-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 5
+
BGES-2-103-GI-s 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
-
BGES-2-104-GI-s 30 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 75 6
-
BGES-2-110-GI-s 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

10
 
BGES-2-101-GI-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
BGES-2-105-GI-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 4
-

Praca dyplomowa

2
 
BGES-2-111-GI-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Inżynierskie

15
 
BGES-2-201-GI-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGES-2-204-GI-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGES-2-205-GI-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BGES-2-208-GI-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Pozostałe podstawowe

13
 
BGES-2-202-GI-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGES-2-203-GI-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 5
+
BGES-2-211-GI-s 15 0 0 15 0 0 30 0 0 0 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Język Obcy B2+


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+ w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BGES-2-206-GI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-207-GI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-210-GI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-212-GI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-213-GI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Praca dyplomowa

22
 
BGES-2-301-GI-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 160 20
-
BGES-2-302-GI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot w języku angielskim obieralny


Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać jeden przedmiot

3
 
BGES-2-303-GI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGES-2-305-GI-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty humanistyczne i społeczne obieralne


Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać dwa przedmioty z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych za co najmniej 5 ECTS łącznie

5
 
BGES-2-304-GI-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Zamojska-Król Malwina).
Przedmioty humanistyczno-społeczne wybierane z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1195