Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

28
 
BGES-2-101-GZ-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 5
+
BGES-2-102-GZ-s 45 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
BGES-2-103-GZ-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 4
-
BGES-2-104-GZ-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-2-105-GZ-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-2-109-GZ-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGES-2-110-GZ-s 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 150 5
-

Praca dyplomowa

2
 
BGES-2-111-GZ-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

25
 
BGES-2-201-GZ-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
BGES-2-202-GZ-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGES-2-203-GZ-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
+
BGES-2-204-GZ-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 4
+
BGES-2-205-GZ-s 15 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
BGES-2-207-GZ-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język Obcy B2+


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+ w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BGES-2-208-GZ-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-209-GZ-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-210-GZ-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-211-GZ-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGES-2-213-GZ-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot w języku angielskim obieralny


Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać jeden przedmiot

3
 
BGES-2-212-GZ-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 3
-
BGES-2-214-GZ-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 3
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

2
 
BGES-2-305-GZ-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa

23
 
BGES-2-301-GZ-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
BGES-2-302-GZ-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Obieralne ekonomiczne i/lub humanistyczne

5
 
BGES-2-307-GZ-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Obrzut Marek).
Przedmioty ekonomiczno-społeczne z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1215