Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Geoturystyka - przedmioty podstawowe

23
 
BGTR-1-101-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
+
BGTR-1-102-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
BGTR-1-103-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-104-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-105-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Geoturystyka - przedmioty społeczne i humanistyczne

6
 
BGTR-1-106-s 45 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 75 4
-
BGTR-1-107-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Geoturystyka - przedmioty podstawowe

31
 
BGTR-1-201-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
+
BGTR-1-202-s 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90 4
-
BGTR-1-203-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
BGTR-1-204-s 15 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 3
-
BGTR-1-205-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-206-s 30 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 60 3
-
BGTR-1-207-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGTR-1-208-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2; semestr 1/3


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BGTR-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGTR-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGTR-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGTR-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGTR-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Geoturystyka - przedmioty podstawowe

19
 
BGTR-1-301-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
+
BGTR-1-302-s 45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-303-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-304-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-305-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Geoturystyka - przedmioty obieralne (1)


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden przedmiot z przypisaną liczbą 5 punktów ECTS i dwa przedmioty z przypisaną liczbą 3 punktów ECTS

11
 
BGTR-1-307-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-308-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-309-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-310-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-311-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2; semestr 2/3


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BGTR-1-306-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGTR-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGTR-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGTR-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGTR-1-315-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Geoturystyka - przedmioty podstawowe

25
 
BGTR-1-401-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGTR-1-402-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-403-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-404-s 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45 4
-
BGTR-1-405-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 4
-
BGTR-1-406-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60 2
-
BGTR-1-407-s 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 90 3
-
BGTR-1-408-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2; semestr 3/3


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

5
 
BGTR-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGTR-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGTR-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGTR-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGTR-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Geoturystyka - przedmioty podstawowe

11
 
BGTR-1-501-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGTR-1-502-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BGTR-1-503-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Geoturystyka - przedmioty obieralne (2)


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać dwa przedmiot z przypisaną liczbą 5 punktów ECTS i trzy przedmioty z przypisaną liczbą 3 punktów ECTS

19
 
BGTR-1-504-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-505-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-506-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BGTR-1-507-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-508-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-509-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-510-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-511-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Geoturystyka - projekt dyplomowy

12
 
BGTR-1-601-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
-
BGTR-1-602-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Geoturystyka - przedmioty obieralne (3)


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać pięć przedmiotów z przypisaną liczbą 3 punktów ECTS

15
 
BGTR-1-603-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-604-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-605-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-606-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-607-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
-
BGTR-1-608-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Geoturystyka - przedmioty obieralne (4)


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden przedmiot z przypisaną liczbą 3 punktów ECTS;

3
 
BGTR-1-609-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGTR-1-610-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3405