Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 116/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły obowiązkowe - IiE 2 stopień

26
 
ZIIE-2-101-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZIIE-2-102-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZIIE-2-103-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZIIE-2-104-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZIIE-2-105-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZIIE-2-106-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZIIE-2-107-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Jezyk obcy B2+ stacjonarne


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z oferowanych języków, ale preferowanym przez Wydział Zarządzania jest język angielski.

2
 
ZIIE-2-108-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZIIE-2-109-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZIIE-2-111-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZIIE-2-112-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZIIE-2-113-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły obowiązkowe - IiE 2 stopień

20
 
ZIIE-2-201-s 15 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZIIE-2-202-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZIIE-2-203-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZIIE-2-204-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZIIE-2-205-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZIIE-2-206-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa obieralna (2 semestr mgr IiE)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły o łącznej wartości 12 ECTS wg warunków opisanych poniżej.

12
 

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły ogólne do wyboru (IiE mgr, 2 semestr)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera z tej grupy moduły o łącznej wartości 3 ECTS.

 
ZIIE-2-208-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-215-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły specjalistyczne do wyboru (IiE mgr, 2 semestr)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera z tej grupy moduły o łącznej wartości 9 ECTS.

 
ZIIE-2-207-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-209-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-210-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-211-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-212-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-213-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły obowiązkowe - IiE 2 stopień

14
 
ZIIE-2-301-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ZIIE-2-302-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
ZIIE-2-303-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZIIE-2-304-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZIIE-2-305-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa obieralna (3 semestr mgr IiE)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły o łącznej wartości 15 ECTS wg warunków opisanych poniżej

15
 

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły ogólne do wyboru (IiE mgr, 3 semestr)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera z tej grupy moduły o łącznej wartości 3 ECTS.

 
ZIIE-2-307-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-315-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-316-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-318-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły specjalistyczne do wyboru (IiE mgr, 3 semestr)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera z tej grupy moduły o łącznej wartości 12 ECTS.

 
ZIIE-2-306-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-308-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-309-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-310-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-311-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-312-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-313-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-314-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Praca dyplomowa

20
 
ZIIE-2-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne w j. obcym - IiE 2 stopień

5
 
ZIIE-2-402-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZIIE-2-405-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZIIE-2-406-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZIIE-2-407-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZIIE-2-408-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZIIE-2-409-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa obieralna (4 semestr mgr IiE)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły o łącznej wartości 6 ECTS wg warunków opisanych poniżej.

6
 

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły ogólne do wyboru (IiE mgr, 4 semestr)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera z tej grupy moduły o wartości 6 ECTS.

 
ZIIE-2-404-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-410-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-411-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIIE-2-412-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2495