Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 77/2019 z dnia 29-05-2019

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach dwóch ścieżek dyplomowania:
a) Sztuczna inteligencja & data minig kształci studentów w zakresie wiedzy i umiejętności zaawansowanych technik odkrywania wiedzy z baz danych (ang. data analytics, data mining, big data, machine learning, predictive analysis) oraz badania kontekstu społecznego interakcji z robotami, chatbotami nabierającego dziś szczególnego znaczenia w związku pojawianiem się sztucznej inteligencji w kolejnych sferach codziennego życia.
b) Design & Product development design kształci studentów w zakresie projektowania produktów,
w taki sposób, aby były najkorzystniej odbierane przez użytkowników oraz by odpowiadały ich potrzebom
i oczekiwaniom.

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

2
 
HIFS-2-116-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Przedmioty podstawowe społeczne

16
 
HIFS-2-101-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HIFS-2-103-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HIFS-2-104-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
HIFS-2-105-s 0 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 45 3
-
HIFS-2-112-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
HIFS-2-113-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-2-115-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Przedmioty podstawowe techniczne

4
 
HIFS-2-109-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-2-110-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania: blok 1


Zasady wyboru grup/modułów: Moduły składające na wybraną ścieżkę dyplomowania są obowiązkowe dla studenta.
Wybór ścieżki dyplomowania w pierwszym semestrze zobowiązuje do jej kontynuowania w drugim i trzecim semestrze.

8
 

Blok przedmiotów obieralnych: Design & Product development

 
HIFS-2-106-s 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HIFS-2-107-s 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 0 45 4
-
HIFS-2-108-s 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 2
-
HIFS-2-111-s 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Sztuczna inteligencja & Data mining

 
HIFS-2-117-s 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 0 45 4
-
HIFS-2-118-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HIFS-2-119-s 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HIFS-2-120-s 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 2
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty podstawowe społeczne

4
 
HIFS-2-203-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
+
HIFS-2-214-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Przedmioty podstawowe techniczne

6
 
HIFS-2-201-s 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 0 45 3
+
HIFS-2-204-s 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Seminarium

2
 
HIFS-2-206-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot fakultatywny w języku obcym


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 przedmiot z oferty Wydziału lub z UBPO

4
 
HIFS-2-220-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-
HIFS-2-221-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania: blok 2


Zasady wyboru grup/modułów: Moduły składające na wybraną ścieżkę dyplomowania są obowiązkowe dla studenta.
Wybór ścieżki dyplomowania w pierwszym semestrze zobowiązuje do jej kontynuowania w drugim i trzecim semestrze.

14
 

Blok przedmiotów obieralnych: Design & Product development

 
HIFS-2-209-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-2-210-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HIFS-2-211-s 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 0 45 3
-
HIFS-2-213-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HIFS-2-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 1
-
HIFS-2-216-s 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 1
-
HIFS-2-218-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Sztuczna inteligencja & Data mining

 
HIFS-2-202-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-2-205-s 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 0 45 3
-
HIFS-2-207-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-2-208-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-2-217-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HIFS-2-219-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty podstawowe społeczne

12
 
HIFS-2-309-s 0 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 45 3
-
HIFS-2-310-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
+
HIFS-2-311-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HIFS-2-312-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HIFS-2-313-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty podstawowe techniczne

6
 
HIFS-2-302-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HIFS-2-307-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Seminarium

2
 
HIFS-2-305-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania: blok 3


Zasady wyboru grup/modułów: Moduły składające na wybraną ścieżkę dyplomowania są obowiązkowe dla studenta.
Wybór ścieżki dyplomowania w pierwszym semestrze zobowiązuje do jej kontynuowania w drugim i trzecim semestrze.

7
 

Blok przedmiotów obieralnych: Design & Product development

 
HIFS-2-306-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HIFS-2-308-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Sztuczna inteligencja & Data mining

 
HIFS-2-301-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HIFS-2-303-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

12
 
HIFS-2-402-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
-

Praca dyplomowa

20
 
HIFS-2-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Seminarium

1
 
HIFS-2-403-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1445