Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 70/2019 z dnia 29-05-2019

Według rankingu kierunków studiów „Perspektywy” Informatyka Stosowana została sklasyfikowana na czwartym miejscu w kraju w kategorii „kierunki IT” (w grupie kierunków technicznych).

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Fizyka

8
 
JINS-2-103-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JINS-2-107-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Inżynierskie

10
 
JINS-2-101-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JINS-2-104-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne IS2 - sem. 1


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jedną ze ścieżek dyplomowania.

12
 

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania: Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów - sem. 1

 
JINS-2-108-s 18 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 58 4
-
JINS-2-109-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JINS-2-110-s 0 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomownia: Modelowanie i analiza danych - sem. 1

 
JINS-2-102-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 4
-
JINS-2-105-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-2-106-s 30 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Inżynierskie

11
 
JINS-2-201-s 30 0 22 20 0 0 0 0 0 0 0 72 6
+
JINS-2-204-s 20 0 25 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Praca dyplomowa

5
 
JINS-2-202-s 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 150 5
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2+


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
JINS-2-206-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JINS-2-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JINS-2-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JINS-2-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JINS-2-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne HES (E) II


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty obieralne ekonomiczne z oferty uczelnianej o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej od 3.

3
 
JINS-2-211-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JINS-2-220-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne HES (HS) II


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty obieralne humanistyczno-społecznych z oferty uczelnianej o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej od 2.

2
 
JINS-2-203-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-2-208-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-2-213-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-2-214-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-2-215-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne IS2 - sem. 2


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dodatkowo przedmioty obieralne za co najmniej 7 ECTS, w tym przedmiot w całości prowadzony w języku obcym, za który może uzyskać co najmniej 3 ECTS.

7
 
Pokaż/ukryj zawartość

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Inżynierskie

5
 
JINS-2-303-s 10 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 40 5
-

Praca dyplomowa

25
 
JINS-2-301-s 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 20
+
JINS-2-302-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 5
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Fizyka

18
 
JINS-2-009-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-2-011-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-2-012-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-2-024-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JINS-2-025-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Inżynierskie

96
 
JINS-2-001-s 30 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 70 6
-
JINS-2-002-s 30 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 70 6
-
JINS-2-003-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-2-004-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JINS-2-005-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 5
-
JINS-2-006-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 6
+
JINS-2-007-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-2-008-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JINS-2-010-s 30 0 33 12 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
JINS-2-013-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-2-014-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-2-015-s 20 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
JINS-2-018-s 14 0 16 8 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-
JINS-2-019-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JINS-2-020-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JINS-2-021-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JINS-2-022-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JINS-2-023-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-2-026-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JINS-2-028-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 6
-
JINS-2-029-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JINS-2-030-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-

Matematyka

5
 
JINS-2-016-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JINS-2-017-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Pozostałe podstawowe

9
 
JINS-2-027-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
JINS-2-031-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2956