Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 70/2019 z dnia 29-05-2019

Według rankingu kierunków studiów „Perspektywy” Informatyka Stosowana została sklasyfikowana na czwartym miejscu w kraju w kategorii „kierunki IT” (w grupie kierunków technicznych).

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

3
 
JINS-1-103-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Matematyka

18
 
JINS-1-101-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 8
+
JINS-1-102-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JINS-1-109-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Pozostałe podstawowe

6
 
JINS-1-105-s 30 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
JINS-1-107-s 10 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Wychowanie fizyczne

 
JINS-1-106-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

5
 
JINS-1-206-s 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 5
+

Matematyka

11
 
JINS-1-201-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+
JINS-1-202-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Pozostałe podstawowe

12
 
JINS-1-203-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JINS-1-205-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
-

Wychowanie fizyczne

 
JINS-1-211-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

 
Pokaż/ukryj zawartość
JINS-1-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
JINS-1-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
JINS-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
JINS-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
JINS-1-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne HES (E) I


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych humanistyczno-społecznych z oferty uczelnianej o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 3.

3
 
Pokaż/ukryj zawartość
JINS-1-207-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JINS-1-209-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JINS-1-210-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JINS-1-222-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne HES (HS) I


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 2.

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
JINS-1-212-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-1-216-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-1-217-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-1-218-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-1-220-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-1-221-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-1-223-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-1-224-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

5
 
JINS-1-304-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Inżynierskie

3
 
JINS-1-309-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Matematyka

5
 
JINS-1-301-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Pozostałe podstawowe

10
 
JINS-1-305-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JINS-1-306-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Wychowanie fizyczne

 
JINS-1-312-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

 
Pokaż/ukryj zawartość
JINS-1-303-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
JINS-1-307-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
JINS-1-308-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
JINS-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
JINS-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne IS1 - sem. 3


Zasady wyboru grup/modułów: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 4 punktów ECTS.

4
 

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

2
 
JINS-1-401-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Inżynierskie

17
 
JINS-1-403-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JINS-1-405-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JINS-1-407-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Pozostałe podstawowe

5
 
JINS-1-402-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2 (E)


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z bloku

5
 
Pokaż/ukryj zawartość
JINS-1-404-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
JINS-1-408-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
JINS-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
JINS-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
JINS-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne IS1 - sem. 4


Zasady wyboru grup/modułów: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 4 punktów ECTS.

4
 

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

10
 
JINS-1-503-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JINS-1-505-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Pozostałe podstawowe

5
 
JINS-1-501-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne IS1 - sem. 5


Zasady wyboru grup/modułów: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 14 punktów ECTS, w tym przedmiot w całości prowadzony w języku obcym, za który może uzyskać co najmniej 3 ECTS. Student musi zrealizować pierwsze moduły z dwóch wybranych przez siebie bloków.

14
 

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

17
 
JINS-1-601-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JINS-1-604-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 160 6
-
JINS-1-605-s 45 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
-

Matematyka

3
 
JINS-1-603-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne IS1 - sem. 6


Zasady wyboru grup/modułów: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 11 punktów ECTS.

Student musi zrealizować drugie moduły z dwóch wybranych przez siebie bloków.

11
 

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

3
 
JINS-1-702-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Praca dyplomowa

15
 
JINS-1-701-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15
+

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne IS1 - sem. 7


Zasady wyboru grup/modułów: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 12 punktów ECTS.
Student musi zrealizować trzecie moduły z dwóch wybranych przez siebie bloków.

12
 

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

99
 
JINS-1-002-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JINS-1-004-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-1-005-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JINS-1-006-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-1-007-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
JINS-1-008-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JINS-1-010-s 15 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 43 4
-
JINS-1-011-s 15 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JINS-1-014-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JINS-1-020-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JINS-1-022-s 0 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-1-023-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JINS-1-024-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-1-025-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JINS-1-027-s 12 0 20 5 0 8 0 0 0 0 0 0 45 6
+
JINS-1-028-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-1-030-s 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
-
JINS-1-031-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JINS-1-034-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JINS-1-035-s 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-1-038-s 15 0 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
JINS-1-039-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JINS-1-040-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JINS-1-041-s 30 0 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 51 5
-

Matematyka

7
 
JINS-1-026-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JINS-1-032-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JINS-1-036-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

2
 
JINS-1-033-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Bazy danych


Zasady wyboru grup/modułów: Student w czasie toku studiów I stopnia ma obowiązek wybrać i zrealizować w całości dwa z bloków:

 • Bazy danych
 • Metody numeryczne
 • Grafika i multimedia
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
18
 
JINS-1-003-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JINS-1-012-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JINS-1-029-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grafika i multimedia


Zasady wyboru grup/modułów: Student w czasie toku studiów I stopnia ma obowiązek wybrać i zrealizować w całości dwa z bloków:

 • Bazy danych
 • Metody numeryczne
 • Grafika i multimedia
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
18
 
JINS-1-009-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JINS-1-019-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JINS-1-021-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Blok przedmiotów obieralnych: Metody numeryczne


Zasady wyboru grup/modułów: Student w czasie toku studiów I stopnia ma obowiązek wybrać i zrealizować w całości dwa z bloków:

 • Bazy danych
 • Metody numeryczne
 • Grafika i multimedia
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
18
 
JINS-1-016-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JINS-1-017-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JINS-1-018-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Blok przedmiotów obieralnych: Systemy wbudowane i rekonfigurowalne


Zasady wyboru grup/modułów: Student w czasie toku studiów I stopnia ma obowiązek wybrać i zrealizować w całości dwa z bloków:

 • Bazy danych
 • Metody numeryczne
 • Grafika i multimedia
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
18
 
JINS-1-013-s 20 0 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JINS-1-015-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 0 57 6
-
JINS-1-050-s 0 0 21 18 0 21 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4448