Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 112/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kanon IA II st.

13
 
RIAK-2-101-DH-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
RIAK-2-103-DH-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+
RIAK-2-104-DH-s 20 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5
+

Specjalnościowe D

11
 
RIAK-2-102-DH-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
RIAK-2-105-DH-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
-

Blok przedmiotów obieralnych: Specjalnościowe obieralne D


Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać jeden lub więcej przedmiotów z tej grupy, tak aby w semestrze zebrać co najmniej 30 p. ECTS

 
RIAK-2-106-DH-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
RIAK-2-107-DH-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIAK-2-108-DH-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kanon IA II st.

3
 
RIAK-2-202-DH-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy specjalistyczny obieralny IA


Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać jeden z dostępnych języków

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
RIAK-2-207-DH-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
RIAK-2-208-DH-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
RIAK-2-209-DH-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Specjalnościowe obieralne D


Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać jeden lub więcej przedmiotów z tej grupy, tak aby w semestrze zebrać co najmniej 30 p. ECTS

 
RIAK-2-201-DH-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
RIAK-2-203-DH-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RIAK-2-204-DH-s 16 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 58 4
+
RIAK-2-205-DH-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
RIAK-2-206-DH-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RIAK-2-212-DH-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RIAK-2-213-DH-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kanon IA II st.

23
 
RIAK-2-309-DH-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20
-
RIAK-2-311-DH-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Marczuk Radosław).
Praktyka dyplomowa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-
RIAK-2-312-DH-s 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 30 2
-

Specjalnościowe D

5
 
RIAK-2-301-DH-s 20 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 46 4
-
RIAK-2-310-DH-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Specjalnościowe obieralne D


Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać jeden lub więcej przedmiotów z tej grupy, tak aby w semestrze zebrać co najmniej 30 p. ECTS

 
RIAK-2-304-DH-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
RIAK-2-305-DH-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1065