Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 108/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

przedmioty specjalnościowe

15
 
EIBM-2-101-EM-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
EIBM-2-102-EM-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 70 4
-
EIBM-2-104-EM-s 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIBM-2-105-EM-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIBM-2-106-EM-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

15
 
EIBM-2-103-EM-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIBM-2-107-EM-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 4
-
EIBM-2-110-EM-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
EIBM-2-120-EM-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIBM-2-130-EM-s 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozatechniczne

1
 
EIBM-2-207-EM-s 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1
-

przedmioty specjalnościowe

14
 
EIBM-2-201-EM-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EIBM-2-202-EM-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIBM-2-203-EM-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

10
 
EIBM-2-210-EM-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIBM-2-220-EM-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIBM-2-230-EM-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy (GO2)


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

2
 
EIBM-2-206-EM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EIBM-2-209-EM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EIBM-2-211-EM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny iem1 semestr 2


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy, lub odpowiadający specyfice kierunku przedmiot z bazy UBPO

3
 
EIBM-2-204-EM-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIBM-2-205-EM-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIBM-2-208-EM-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EIBM-2-212-EM-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIBM-2-213-EM-s 0 0 0 28 0 28 0 0 0 0 0 56 3
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

przedmioty specjalnościowe

2
 
EIBM-2-305-EM-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 2
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

22
 
EIBM-2-310-EM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 20
-
EIBM-2-311-EM-s 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Bloki obieralne do wyboru - Przedmiot obieralny iem2 semestr 3


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z dwóch modułów za sumę nie mniejszą niż 4 ECTS, lub odpowiadający specyfice kierunku przedmiot z bazy UBPO

4
 
EIBM-2-302-EM-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
EIBM-2-307-EM-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny iem1 semestr 3


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy, lub odpowiadający specyfice kierunku przedmiot z bazy UBPO

2
 
EIBM-2-303-EM-s 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EIBM-2-304-EM-s 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EIBM-2-306-EM-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
EIBM-2-309-EM-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1546