Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. MODUŁY PODSTAWOWE i OGÓLNE

7
 
GIGR-2-101-GO-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIGR-2-104-GO-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
GIGR-2-106-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

B. MODUŁY KIERUNKOWE

6
 
GIGR-2-103-GO-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
GIGR-2-107-GO-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

C. MODUŁY KIERUNKOWE WSPÓLNE

14
 
GIGR-2-105-GO-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
GIGR-2-108-GO-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIGR-2-109-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-111-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-112-GO-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: H. Moduł humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny II.1.s


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot do wyboru

3
 
GIGR-2-110-GO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-113-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-114-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. MODUŁY KIERUNKOWE

22
 
GIGR-2-202-GO-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIGR-2-204-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-205-GO-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIGR-2-206-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-207-GO-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIGR-2-208-GO-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIGR-2-211-GO-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: E. JĘZYK OBCY SPECJALISTYCZNY


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

2
 
GIGR-2-210-GO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIGR-2-212-GO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIGR-2-213-GO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: F. MODUŁY KIERUNKOWE OBIERALNE


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

6
 
GIGR-2-201-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-203-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-209-GO-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-214-GO-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-215-GO-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-216-GO-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-217-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-218-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-219-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-220-GO-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-221-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-222-GO-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-223-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. MODUŁY KIERUNKOWE

3
 
GIGR-2-308-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

P. PRAKTYKI I PROCES DYPLOMOWANIA II ST

22
 
GIGR-2-302-GO-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-
GIGR-2-307-GO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Blok przedmiotów obieralnych: H. Moduł humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny II.2.s


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł

2
 
GIGR-2-301-GO-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wybór z AGH UBPO
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-327-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-328-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: O. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE (II st.)


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

3
 
GIGR-2-303-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-304-GO-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-305-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-306-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIGR-2-309-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-310-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-311-GO-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-312-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-313-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1665